Institucionet Publike

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Adresa: Rruga e ”Dibrës” Nr. 371, AL 1005 - Tiranë
Tel/Fax: Tel: (+355) 04-236-4432
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.umed.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 48, datë 23.01.2013

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Shëndet Publik Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 3604 prot, datë 18.05.2007
2 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 612, datë 21.09.2004
3 Bachelor Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
4 Bachelor Teknikë Laboratori Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
5 Bachelor Logopedi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
6 Bachelor Teknikë Imazheri Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
7 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
8 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
9 Bachelor Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
10 Bachelor Teknikë Laboratori Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
11 Bachelor Teknikë Imazherie Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
12 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Menaxhim Infermieror Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
2 Master profesional Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
3 Master profesional Teknikë Laboratori Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
4 Master profesional Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
5 Master profesional Teknikë Imazherie Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: N/A
6 Master i shkencave Infermieri Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1184, datë 03.12.2009
7 Master i shkencave Teknikë Laboratori Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1184, datë 03.12.2009
8 Master i shkencave Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1184, datë 03.12.2009
9 Master i shkencave Teknikë Imazherie Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1184, datë 03.12.2009
10 Master i shkencave Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1184, datë 03.12.2009
11 Master i shkencave(PI) Mjekësi e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: Dekret i KP Nr. 2476, datë 03.06.1957
12 Master i shkencave(PI) Stomatologji Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Dentare
Licensimi: Dekret i KP Nr. 2476, datë 03.06.1957
13 Master i shkencave(PI) Farmaci Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Licensimi: Dekret i KP Nr. 2476, datë 03.06.1957
14 MND Infermieri dhe Subspecialitete Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 199, datë 24.03.2010
15 MNP Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1170, datë 25.11.2009
16 MNP Teknikë Imazheri Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 356, datë 12.05.2010
17 MNP Menaxhim Infermieror Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKA Nr. 23, datë 14.01.2009
18 MNP Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 23, datë 14.01.2009
19 MNP Teknikë Laboratori Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Licensimi: VKM Nr. 23, datë 14.01.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Specializim afatgjatë Mjekësi Transfuzive Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMAS Nr. 365, datë 17.09.2014
2 Specializim afatgjatë Mjekësi Urgjence Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 606, datë 29.12.2010
3 Specializim afatgjatë Neurokirurgji Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 606, datë 29.12.2010
4 Specializim afatgjatë Mjekësi Interne Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1081, datë 11.06.2008
5 Specializim afatgjatë Kirurgji Oro-Maksilo Faciale Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Dentare
Gjendja: Aktiv
Licensimi: N/A
6 Doktoratë Studime të Thelluara, në Farmakologji, Fiziologji, Fiziologji Patologjike Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
7 Doktoratë Studime të Thelluara të Aspekteve Epidemiologjike, Diagnostike dhe Terapeutike të Sëmundjeve Infektive Emergjente dhe Riemergjente në Shqipëri Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
8 Doktoratë Shëndet Publik Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
9 Doktoratë Studime të Thelluara të Aspekteve Epidemiologjike, Diagnostike dhe Terapeutike të Sëmundjeve të Lëkurës Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
10 Doktoratë Studime të Thelluara dhe Kërkime në Otorinolaringologji Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
11 Doktoratë Studime të Thelluara në Kardiologji Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
12 Doktoratë Studime në Patologji Oro-Maxilo-Faciale Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Dentare
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
13 Doktoratë Studime në Neuroshkencë Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
14 Doktoratë Studime në Obstetrikë - Gjinekologji Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
15 Doktoratë Studime në Mjekësi Laboratorike Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
16 Doktoratë Morfologji Klinike Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
17 Doktoratë Sëmundjet Kirurgjikale Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
18 Doktoratë Imazheri Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
19 Doktoratë Anatomi Patologjike dhe Mjekësi Ligjore Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
20 Doktoratë Sëmundjet e Syrit Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
21 Doktoratë Pediatri Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
22 Doktoratë Sëmundjet e Brendshme Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
23 Doktoratë Lëndët Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 678, datë 13.08.2010
24 Doktoratë Shkencat Farmaceutike Njësia: Fakulteti i Mjekësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
25 Doktoratë Lëndët Paraklinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 678, datë 13.08.2010
26 Doktoratë Shkenca Infermierore me profile: a. Infermieri; b. Teknikë Imazherie; c. Fizioterapi; ç. Logopedi; d. Teknikë Laboratori; dh. Mami. Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 214, datë 31.05.2013

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Kliko për të lexuar Vendimet e Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm