Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti i Sporteve të Tiranës
Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 226652
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.ust.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 123 datë 17.02.2010

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Fushat e Veprimtarisë Fizike, te Shëndetit dhe të Rekreacionit Njësia: Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
Licensimi: VKM Nr. 515, datë 30.06.2010
2 Bachelor Shkenca të Lëvizjes Njësia: Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
Licensimi: VKM Nr. 515, datë 30.06.2010

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Mësuesi në Arsimin e Mesëm në Lëndën Edukim Fizik Njësia: Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
Licensimi: UMASh Nr. 611, datë 31.12.2010
2 Master profesional Aktivitet Fizik - Rekreacion - Trainer Fitnesi Njësia: Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
Licensimi: UMAS Nr. 51, date 05.02.2015
3 Master profesional Stërvitje Sportive Njësia: Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
Licensimi: VKM Nr. 681, datë 25.08.2010
4 Master i shkencave Shkenca Sportive Njësia: Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
Licensimi: VKM Nr. 683, datë 25.08.2010
5 Master i shkencave Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti Njësia: Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
Licensimi: UMAS Nr. 48 datë 05.02.2015

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Shkencat Sportive Njësia: Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
Gjendja: Aktiv
Licensimi: N/A
2 Doktoratë Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti Njësia: Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMAS Nr. 50, datë 05.02.2015

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm