Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti i Arteve
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 2225488
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uart.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 234, datë 23.03.2011

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Regjisor Filmi dhe Televizioni Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: Shkresë MASh Nr. Prot. 5356, datë 22.08.2005
2 Bachelor Aktrim Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: N/A
3 Bachelor Regji Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: N/A
4 Bachelor Skenografi - Kostumografi Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: UMASh Nr. 3, datë 05.02.1993
5 Bachelor Koreografi Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: VKM Nr. 328, datë 30.07.1992
6 Bachelor Skulpturë Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: N/A
7 Bachelor Kompozicion Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
8 Bachelor Muzikologji Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
9 Bachelor Piano Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
10 Bachelor Violonçel Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
11 Bachelor Violë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
12 Bachelor Kitarë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: VMASh Nr. 28, datë 03.09.1997
13 Bachelor Kontrabas Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
14 Bachelor Flaut Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
15 Bachelor Oboe Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
16 Bachelor Klarinetë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
17 Bachelor Fagot Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
18 Bachelor Korno Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
19 Bachelor Trombë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
20 Bachelor Trombonë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
21 Bachelor Bas-tub Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
22 Bachelor Kanto Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
23 Bachelor Pedagogji Muzikore Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: VKM Nr. 615, datë 11.06.2009
24 Bachelor Fizarmonikë Klasike Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: VKM Nr. 615, date 11.06.2009
25 Bachelor Dirizhim Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: VKM Nr. 106, datë 06.04.1990
26 Bachelor Violinë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: N/A
27 Bachelor Pikturë Grafikë Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: N/A
28 Bachelor Pikturë Multimedia Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: N/A
29 Bachelor Pikturë Monumentale Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: N/A
30 Bachelor Pikturë Tekstilë dhe Modë Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: N/A
31 Bachelor Pikturë Kavalet Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: N/A
32 Bachelor Skulpturë Qeramikë Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: N/A

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Kitarë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
2 Master profesional Fizarmonikë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
3 Master profesional Pedagogji Muzikore Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
4 Master profesional Bas-tub Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
5 Master i shkencave Mësuesi Arti Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: UMAS Nr. 206, datë 28.04.2016
6 Master i shkencave Muzikologji Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
7 Master i Arteve Piano Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
8 Master i Arteve Violinë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
9 Master i Arteve Violë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
10 Master i Arteve Violonçel Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
11 Master i Arteve Këngë Lirike Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
12 Master i Arteve Kontrabas Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
13 Master i Arteve Flaut Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
14 Master i Arteve Klarinetë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
15 Master i Arteve Oboe Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
16 Master i Arteve Fagotë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
17 Master i Arteve Trombë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
18 Master i Arteve Korno Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
19 Master i Arteve Trombonë Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
20 Master i Arteve Dirizhim Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
21 Master i Arteve Kompozim Njësia: Fakulteti i Muzikës
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
22 Master i Arteve Regji Teatri dhe Spektakli Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
23 Master i Arteve Aktrim Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
24 Master i Arteve Skenografi - Kostumografi Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
25 Master i Arteve Koreografi Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
26 Master i Arteve Regji Filmi dhe Televizion Njësia: Fakulteti i Artit Skenik
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
27 Master i Arteve Pikturë Grafik Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
28 Master i Arteve Pikturë Tekstili dhe Mode Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
29 Master i Arteve Pikturë Multimedia Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
30 Master i Arteve Pikturë Kavaleti Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
31 Master i Arteve Pikturë Monumentale Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
32 Master i Arteve Skulpturë Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011
33 Master i Arteve Skulpturë Qeramikë Njësia: Fakulteti i Arteve të Bukura
Licensimi: UMASh Nr. 397, datë 10.08.2011

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm