Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Akademia e Forcave të Armatosura
Adresa: Rr. e Dibrës, Tiranë
Tel/Fax: 355 (0) 42 22 66 01
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.tradoc.mil.al
Dokument licensimi: Vendimi nr.136, datë 10.05.1958

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Studime në Fushën e Sigurisë dhe Mbrojtjes Njësia: Fakulteti i Sigurisë dhe Mbrojtjes
Licensimi: Urdher Nr. 396, date 10.08.2011
Dokument akreditimi: VKA Nr. 90, date 03.09.2010
2 Master i shkencave Studime në Fushën e Sigurisë dhe Mbrojtjes Njësia: Fakulteti i Sigurisë dhe Mbrojtjes
Licensimi: Urdher Nr. 396, date 10.08.2011
Dokument akreditimi: VKA Nr. 90, date 03.09.2010

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Studime në Fushën e Sigurisë dhe Mbrojtjes Njësia: Fakulteti i Sigurisë dhe Mbrojtjes
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 502, date 07.10.2011

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm