Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Adresa: Lagjia 1, Rr. Currilave, Durrës
Tel/Fax: +355 52 239161/+355 52 239163
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uamd.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Diplome 2 vjecare Specialist Elektrik Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: UMASh Nr. 371, date 05.09.2013
2 Diplome 2 vjecare Informatikë Praktike Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: UMASh Nr. 234, datë 27.05.2011
3 Diplome 2 vjecare Ndihmës Dentist Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 4500 Prot, datë 21.06.2007
4 Diplome 2 vjecare Menaxhim Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 4499 Prot, datë 22.06.2007
5 Diplome 2 vjecare Menaxhim Transporti Detar/Tokësor Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 2500 Prot, datë 13.04.2007
6 Diplome 2 vjecare Asistent Ligjor Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 2503 Prot, datë 13.04.2007
7 Diplome 2 vjecare Asistent Administrativ Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 2504 Prot, datë 13.04.2007
8 Diplome 2 vjecare Teknologji Automobilash Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 2502 Prot, datë 13.04.2007
9 Diplome 2 vjecare Specialist Rrjetesh Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 2501 Prot, datë 13.04.2007
10 Bachelor Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme Njësia: FASTIP
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
11 Bachelor Juridik Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
12 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 1786 Prot, datë 20.03.2007
13 Bachelor Shkenca Ekonomike Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 1786 Prot, datë 20.03.2007
14 Bachelor Marrëdhënie me Publikun Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 371, date 05.09.2013
15 Bachelor Histori Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 371, date 05.09.2013
16 Bachelor Mami Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: UMASh Nr. 213, date 31.05.2013
17 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: UMASh Nr. 282, date 04.07.2013
18 Bachelor Navigacion dhe Menaxhim Detar Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: UMASh Nr. 371, date 05.09.2013
19 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
20 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 89, date 27.02.2013
21 Bachelor Arsim Parashkollor Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 371, date 05.09.2013
22 Bachelor Psikologji-Sociologji Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
23 Bachelor Shkenca Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
24 Bachelor Sistemet e informacionit Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
25 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 350, datë 12.05.2010
26 Bachelor Multimedia dhe Televizion Dixhital Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: UMASh Nr. 542, date 09.11.2012
27 Bachelor Financë - Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
28 Bachelor Gjuhë Letërsi Anglisht Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
29 Bachelor Menaxhim i Bankave Njësia: FASTIP
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
30 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 1786 Prot, datë 20.03.2007
31 Bachelor Menaxhim Hoteleri Turizëm Njësia: FASTIP
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 11.06.2008
32 Bachelor Politikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 371, datë 05.09.2013
33 Bachelor Ekspert Procesi Formimi Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 857, datë 05.08.2009
34 Bachelor Menaxhim Marketing Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 685, datë 253.08.2010
35 Bachelor Menaxhim Turzimi me profile: a. Menaxhim Hotel Restorant; b. Menaxhim Turizëm Kulturor; c. Menaxhim Turizëm Arkeologjik Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Dokument Riorganizimi: VKM Nr. 685, datë 25.08.2010
36 Bachelor Bankë Financë Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 1786 Prot, datë 20.03.2007
37 Bachelor Biologji - Kimi Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: VKM Nr. 857, datë 05.08.2009
38 Bachelor Shkenca Bujqësore me profile: a. Agrobiznes; b. Prodhim Bimor; c. Prodhim Shtazor Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: UMASh Nr. 211, datë 31.05.2013
39 Bachelor Matematikë - Fizikë Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 857, datë 05.08.2009
40 Bachelor Menaxhim Turizëm Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
41 Bachelor Shkenca të Administrimit Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Politika dhe Administrim profile: a. Administrim Publik; b. Administrim Financiar; c. Drejtim Turizmi Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1161 datë 25.11.2009
2 Master profesional Ekonomi Biznes me profile: a. Financë Bankë; b. Drejtim i SME- ve Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
3 Master profesional Menaxhim me profile: a. Menaxhim Biznes; b. Marketing Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1161, datë 25.11.2009
4 Master profesional Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: UMASh Nr. 43, date 04.02.2013
5 Master profesional Mësimdhënie në Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 430, datë 07.09.2012
6 Master profesional E Drejtë Detare Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 207, date 31.05.2013
7 Master profesional E Drejtë Ndërkombëtare Tregtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 207, date 31.05.2013
8 Master profesional E Drejtë e Pronës Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 207, date 31.05.2013
9 Master profesional Sigurim Jete, jo Jetë dhe Sigurimet Detare Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: UMASh Nr. 213, datë 31.05.2013
10 Master profesional Infermieri Kirurgjikale Njësia: Fakulteti i Studimeve Profesionale
Licensimi: UMASh Nr. 242, datë 14.06.2012
11 Master profesional Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: UMASh Nr. 371, datë 05.09.2013
12 Master profesional Studime Rajonale Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 207, date 31.05.2013
13 Master i shkencave Menaxhim, me profil: a. Menaxhim Biznesi; b. Marketing Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
14 Master i shkencave Ekonomi Biznes me profile: a. Ekonomi Biznesi; b. Financë Bankë Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009
15 Master i shkencave Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: UMASh Nr. 43, datë 04.02.2013
16 Master i shkencave Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 116, datë 11.03.2011
17 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Njësia: Fakulteti i Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 542, datë 09.11.2012
18 Master i shkencave Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 207, datë 31.05.2013
19 Master i shkencave E Drejtë Private Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 207, datë 31.05.2013
20 Master i shkencave E Drejtë Publike Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Politike - Juridike
Licensimi: UMASh Nr. 207, datë 31.05.2013
21 Master i shkencave Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2013
22 Master i shkencave Politika dhe Administrim me profile: a. Administrim Publik; b. Administrim Financiar Njësia: Fakulteti i Biznesit
Licensimi: VKM Nr. 1002, datë 30.09.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Shkencat Ekonomike Njësia: Fakulteti i Biznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1115, datë 13.11.2009

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm