Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Qendra e Studimeve Albanologjike
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 2240713
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.qsa.edu.al
Dokument licensimi:

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master i shkencave Gjuhë Shqipe Njësia: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë
Licensimi: Urdhër Nr. 35, datë 25.01.2011
2 Master i shkencave Histori Moderne e Shqipërisë Njësia: Instituti i Historisë
Licensimi: Urdher Nr. 35, date 25.01.2011
3 Master i shkencave Arkeologji Njësia: Instituti i Arkeologjisë
Licensimi: Urdhër Nr. 35, datë 25.01.2011
4 Master i shkencave Etnologji dhe Folklor Njësia: Instituti i Antropologjise Kulturore dhe Studimit te Artit
Licensimi: Urdhër Nr. 35, datë 25.01.2011
5 Master i shkencave Studime Letrare Njësia: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë
Licensimi: Urdhër Nr. 35, datë 25.01.2011
6 MND Gjuhë Shqipe Njësia: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë
Licensimi: VKM Nr.1004, datë 08.10.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Shkencat Gjuhësore Njësia: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1164, datë 25.11.2009
2 Doktoratë Shkencat Letrare Njësia: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1164, datë 25.11.2009
3 Doktoratë Shkencat Etnologjike dhe Folklor Njësia: Instituti i Antropologjise Kulturore dhe Studimit te Artit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1164, datë 25.11.2009
4 Doktoratë Shkencat Historike Njësia: Instituti i Historisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1164, datë 25.11.2009
5 Doktoratë Shkencat Arkeologjike Njësia: Instituti i Arkeologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1164, datë 25.11.2009
6 Doktoratë Historia e Arteve Shqiptare Njësia: Instituti i Antropologjise Kulturore dhe Studimit te Artit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 499, datë 07.10.2011

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm