Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë
Adresa: Lagjia Pavarësia, Vlorë
Tel/Fax: +355 33 222288
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.univlora.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 105, datë 28.02.1994

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Matematikë Financë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 381, datë 12.05.2010
2 Bachelor Shkenca Aktuaristike Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 381, datë 12.05.2010
3 Bachelor Matematikë, me drejtime a) Matematikë, b) Matematikë-Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
4 Bachelor Shkencat Kompjutacionale Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: Urdhër Nr. 381, datë 12.05.2010
5 Bachelor Inxhinieri Mekanike, me drejtime a) Inxhinieri Mekanike, b) Inxhinieri Navale Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
6 Bachelor Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
7 Bachelor Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
8 Bachelor Inxhinieri Elektrike Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
9 Bachelor Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
10 Bachelor Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
11 Bachelor Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
12 Bachelor Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
13 Bachelor Mësuesi për Klasat I - IV Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdher Nr. 143, date 04.08.1998
14 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Shkrese Nr.643/1 Prot, datë 17.06.2002
15 Bachelor Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Shkresë Nr. 5352 Prot, datë 22.08.2005
16 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Vendim i MASh Nr. 67, datë 07.05.1999
17 Bachelor Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Shkrese Nr. 2234 Prot, datë 17.06.2002
18 Bachelor Histori-Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
19 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdhër Nr. 287, datë 06.07.2012
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
20 Bachelor Infermier i Përgjithshëm Njësia: Fakulteti i Shëndetit Publik
Licensimi: Urdher Nr. 398, date 10.08.2011
21 Bachelor Infermieri Mami Njësia: Fakulteti i Shëndetit Publik
Licensimi: Urdhër Nr. 398, datë 10.08.2011
22 Bachelor Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
23 Bachelor Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
24 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Shkresë Nr. 4238 Prot, datë 04.07.2003
25 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 105, datë 28.02.1994
26 Bachelor Menaxhim Turizmi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 105, datë 28.02.1994
27 Bachelor Mami - Infermier Njësia: Fakulteti i Shëndetit Publik
Licensimi: Shkrese Nr. 2235 Prot, date 17.06.2002
Dokument Riorganizimi: Urdher Nr. 398, date 10.08.2011
28 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 287, date 06.07.2012
29 Bachelor Menaxhim Turizmi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdhër Nr. 287, datë 06.07.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 999, datë 30.09.2009
2 Master profesional Sipërmarrje dhe Turizëm Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 999, datë 30.09.2009
3 Master profesional Mësuesi, për CLAB, në Lëndët Matematikë-Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1332, datë 01.10.2008
4 Master profesional Mësuesi për AM, në Lëndën Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1372, datë 10.10.2008
5 Master profesional Mësuesi për AM, në Lëndën Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1372, datë 10.10.2008
6 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 1613, datë 10.12.2008
7 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 1613, datë 10.12.2008
8 Master profesional Operacione Industriale dhe Navale Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 176, datë 19.02.2009
9 Master profesional Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 44, datë 04.02.2013
10 Master profesional Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 44, datë 04.02.2013
11 Master profesional Ekonomiks në Sipërmarrje Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 44, datë 04.02.2013
12 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 44, datë 04.02.2013
13 Master profesional Studime të Avancuara Detare Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: Urdhër Nr. 452, datë 05.10.2010
14 Master profesional Infemier Patolog Njësia: Fakulteti i Shëndetit Publik
Licensimi: UMASh Nr. 398, date 10.08.2011
15 Master profesional Infermier Pediatër Njësia: Fakulteti i Shëndetit Publik
Licensimi: UMASh Nr. 398, datë 11.08.2011
16 Master profesional E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 364, datë 04.09.2013
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
17 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Urdher Nr. 287, datë 06.07.2012
18 Master i shkencave Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 08.11.2010
19 Master i shkencave Pasuri të Paluajtshme(Real Estate) Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 08.11.2010
20 Master i shkencave Shkenca Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: Urdhër Nr. 512, datë 08.11.2010
21 Master i shkencave Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërisë Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdher Nr. 392, date 10.08.2011
22 Master i shkencave Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 392, datë 10.08.2011
23 Master i shkencave Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: Urdhër Nr. 512, datë 08.11.2010
24 Master i shkencave Inxhinieri Navale Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1636, datë 17.12.2008
25 Master i shkencave Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: VKM Nr. 1636, datë 17.12.2008
26 Master i shkencave Matematikë Financë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: Urdhër Nr. 512, datë 08.11.2010
27 Master i shkencave Aktuaristikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: Urdher Nr. 512, date 08.11.2010
28 Master i shkencave Përkthim dhe Interpretim Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdher Nr. 209, date 31.05.2013
29 Master i shkencave Ndërtim Makinash Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Licensimi: Urdhër Nr. 364, datë 04.09.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave Teknike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 803, datë 22.07.2009

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm