Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti "Fan S. Noli", Korçë
Adresa: Shëtitorja Rilindasit, Korçë
Tel/Fax: +35582242230
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unkorce.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 5, datë 07.01.1992

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Gjuhë dhe Kulturë Frënge Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMAS Nr. 273, datë 20.07.2015
2 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 300, datë 21.06.1994
3 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMASh Nr. 81, date 25.02.2013
4 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 369, datë 10.07.1995
5 Bachelor Histori - gjeografi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 352, datë 12.05.2010
6 Bachelor Filozofi - Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: Shkresë MASh me Nr. 2207/2prot., datë 17.06.2002
7 Bachelor Matematikë - Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 833, datë 04.06.2008
8 Bachelor Matematikë - Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 833, datë 04.06.2008
9 Bachelor Biologji - kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 352 datë 12.05.2010
10 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 518, datë 30.06.2010
11 Bachelor Infermier i Përgjithshëm Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 369, datë 10.07.1995
12 Bachelor Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: Shkrese Nr. 5353 prot, datë 22.08.2005
13 Bachelor Administrim dhe Politika Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 279, date 04.07.2013
14 Bachelor Financë - Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VMASH Nr. 142, date 04.08.1998
15 Bachelor Administrim Biznesi në Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 281, date 04.07.2013
16 Bachelor Administrim Biznesi në Turizëm Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 281 date 04.07.2013
17 Bachelor Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë Njësia: Fakulteti i Bujqësisë
Licensimi: UMASh Nr. 281, date 04.07.2013
18 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: VMASH Nr. 178, datë 29.09.1998
19 Bachelor Histori Gjeografi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMASh Nr. 305, date 26.07.2012
20 Bachelor Agrobiznes Njësia: Fakulteti i Bujqësisë
Licensimi: Shkrese 4153/1 prot, date 30.07.2003
21 Bachelor Inxhinieri Agronomike Njësia: Fakulteti i Bujqësisë
Licensimi: UMAS Nr. 273, datë 20.07.2015
22 Bachelor Gjuhë Letërsi Shqipe dhe Frënge Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 856, datë 05.08.2009
Dokument Riorganizimi: UMAS Nr. 273, datë 20.07.2015
23 Bachelor Teknologji e Prodhimit Bimor Njësia: Fakulteti i Bujqësisë
Licensimi: VKM Nr. 615, datë 11.06.2009
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 273, datë 20.07.2015
24 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 230, datë 29.05.1992
25 Bachelor Filozofi - Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 103, datë 19.03.2013
26 Bachelor Biolgji - Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 137, datë 09.04.2013
27 Bachelor Financë-Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VMASH Nr. 142, date 04.08.1998
28 Bachelor Hortikulturë Njësia: Fakulteti i Bujqësisë
Licensimi: Shkresë nga MAS me Nr. 4281 prot., datë 01.07.2004

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 565, datë 23.11.2011
2 Master profesional Zhvillim i Integruar Rural Njësia: Fakulteti i Bujqësisë
Licensimi: UMASh Nr. 594, date 09.12.2011
3 Master profesional Mësimdhënie Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMASh Nr. 565, datë 23.11.2011
4 Master profesional Mësuesi për AM në "Shkenca Sociale" Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 1371, datë 10.10.2008
5 Master profesional Mësuesi për AML në Gjuhë-Letërsi me profil minor në "Arte" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMASh Nr. 34, datë 26.01.2011
6 Master profesional Mësuesi për AMU në "Matematikë Fizikë" me profil minor në "Informatikë" Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 507, datë 08.11.2010
7 Master profesional Infermieristikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: UMAS Nr. 177, datë 06.05.2015
8 Master profesional Mësuesi Histori Gjeografi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMAS Nr. 224 date 09.06.2015
9 Master profesional Mësuesi për AML në Gjuhë Angleze me profil minor në "Arte" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMASh Nr. 508, datë 08.11.2010
10 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1289, datë 24.09.2008
11 Master profesional Mësuesi për AM në Lëndët Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1371, datë 10.10.2008
12 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1289, datë 24.09.2008
13 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 1336, datë 01.10.2008
14 Master profesional Gjuhë Letërsi, me profil minor në "Sporte" Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMASh Nr. 507, datë 08.11.2010
15 Master profesional Mësuesi për AMU në "Matematikë dhe Informatikë" me profil minor në "Fizikë" Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 507, datë 08.11.2010
16 Master i shkencave Filozofi Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyres dhe Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 351, datë 12.05.2010
17 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMASh Nr. 599, date 07.12.2012
18 Master i shkencave Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 575, datë 20.11.2012
19 Master i shkencave Gjuhë Angleze me Profil Minor në Arte Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Licensimi: UMASh Nr. 508, date 08.11.2010
Dokument Riorganizimi: UMAS Nr. 399, datë 07.10.2014
20 Master i shkencave Mjekësi Bimore Njësia: Fakulteti i Bujqësisë
Licensimi: UMASh Nr. 575, datë 20.11.2012
21 MNP Zhvillim i Integruar Rural Njësia: Fakulteti i Bujqësisë
Licensimi: VKM Nr. 97, datë 27.01.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Hortikulturë e Qëndrueshme Njësia: Fakulteti i Bujqësisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 501, datë 07.10.2011

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm