Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër
Adresa: Sheshi 2 Prilli, Shkodër
Tel/Fax: +355 2242235
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unishk.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 150, datë 18.04.1957

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Pedagogji Muzikore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMAS Nr. 272, datë 20.07.2015
2 Bachelor Pikturë dhe grafikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 272, datë 20.07.2015
3 Bachelor Gazetari dhe Komunikim Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 2743 prot., datë 27.04.2006
4 Bachelor Histori Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 1127 prot, date 20.02.2006
5 Bachelor Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 1127 prot, date 20.02.2006
6 Bachelor Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VMASh Nr. 4, datë 15.01.1999
7 Bachelor Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: Vendim Nr 4/1 i Ministrit, date 15.01.1999
8 Bachelor Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: Shkrese MASh Nr.2571/1 prot, date 19.07.2002
9 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 784/1 prot, date 05.06.2001
10 Bachelor Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 3955 prot, date 01.06.2007
11 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 3954 prot. datë 01.06.2007
12 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Shkrese MAS Nr. 4276 prot, date 01.07.2004
13 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 2742 prot., datë 27.04.2006
14 Bachelor Financë - Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 4390 Prot. datë 23.10.2000
15 Bachelor Administrim - Biznes Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 349, datë 10.08.1992
16 Bachelor Anglistikë Njësia: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 300, datë 21.06.1994
17 Bachelor Italianistikë Njësia: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Licensimi: VMASH Nr. 146, datë 04.08.1998
18 Bachelor Gjermanistikë Njësia: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Licensimi: Shkresë MASh Nr. 960 prot. datë 11.03.1996
19 Bachelor Juridik Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 349, datë 10.06.1992
20 Bachelor Specialist marketingu dhe turizmi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 1803/1 prot, date 05.06.2001
21 Bachelor Cikli i Ulët Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VMASh Nr. 177, datë 29.09.1998

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë - Letërsi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1291, datë 24.09.2008
2 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Biologji - Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1291, datë 24.09.2008
3 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1291, datë 24.09.2008
4 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1291, datë 24.09.2008
5 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Histori – Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, datë 11.12.2009
6 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1291, datë 24.09.2008
7 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Gjermane Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1291, datë 24.09.2008
8 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1333, datë 01.10.2008
9 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Frënge Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1333, datë 01.10.2008
10 Master profesional Matematikë me profil minor në informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 506, datë 08.11.2010
11 Master profesional Informatikë me profil minor në matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 506, datë 8.11.2010
12 Master profesional Histori - Gjeografi me profil minor në edukim qytetar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 506, datë 08.11.2010
13 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, datë 11.12.2009
14 Master profesional Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1370, datë 10.10.2008
15 Master profesional Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 503, datë 18.10.2012
16 Master profesional Administrim Biznes Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 503, datë 18.10.2012
17 Master profesional Finance Bankë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 503, datë 18.10.2012
18 Master profesional Psikologji Shëndeti Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: UMASh Nr. 503, datë 18.10.2012
19 Master profesional Matematikë - Fizikë me profil minor në Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 506, datë 08.11.2010
20 Master profesional Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Gjermane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1000, datë 30.09.2009
21 Master profesional Mësuesi për AM në Lëndën Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1370, datë 10.10.2008
22 Master i shkencave Biologji Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1162, datë 25.11.2009
23 Master i shkencave Psikologji Ligjore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 395 date 10.08.2011
24 Master i shkencave Psikologji Organizative Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 395 date 10.08.2011
25 Master i shkencave Psikologji Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 395, datë 10.08.2011
26 Master i shkencave Gjuhë Shqipe - Letërsi me profil minor në Arte Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 509, datë 08.11.2010
27 Master i shkencave Studime Shqiptare dhe Etnokulturore me profile: a. Studime Shqiptare; b. Studime të Thelluara në Gjuhësi; c. Etnokultura dhe Letërsia Shqipe Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: VKM Nr. 619, datë 11.06.2009
28 Master i shkencave E Drejta Private dhe e Biznesit Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 1162, datë 25.11.2009
29 Master i shkencave E Drejta Kushtetuese dhe Administrative Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 682, datë 25.08.2010
30 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 395, datë 10.08.2011
31 Master i shkencave Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 395, datë 10.08.2011
32 Master i shkencave Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 395, datë 10.08.2011
33 Master i shkencave Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 1370, datë 10.10.2008
34 Master i shkencave Studime Regjionale në Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Licensimi: UMASh Nr. 212, datë 31.05.2013
35 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor K.l I -VI Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 598, datë 07.12.2012
36 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, datë 11.12.2009
37 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, datë 11.12.2009
38 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1370, datë 10.10.2008
39 MNP Mësuesi për AM në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1212, datë 11.12.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Gjuhë Shqipe Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqerore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 498, datë 07.10.2011

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm