Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"
Adresa: Rruga "Ismail Zyma", Elbasan
Tel/Fax: +355 54 52593
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uniel.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Diplome 2 vjecare Teknologji Laboratori Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: UMASh Nr. 233, datë 27.05.2011
2 Bachelor 4 vjet Mësues i Gjuhës Gjermane Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 349, datë 10.08.1992
3 Bachelor Gjuhë Shqipe Letërsi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: N/A
4 Bachelor Gjuhë Frënge Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VMASH Nr. 39, datë 13.03.1998
5 Bachelor Histori - Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: N/A
6 Bachelor Histori dhe Gjuhë Gjermane Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 517, datë 30.06.2010
7 Bachelor Gjeografi dhe Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 517, datë 30.06.2010
8 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 300, datë 21.06.1994
9 Bachelor Gjuhë Gjermane Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 349, datë 10.08.1992
10 Bachelor Gazetari dhe Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 121, datë 16.03.2011
11 Bachelor Biologji - Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 414, datë12.11.1991
12 Bachelor Matematikë - Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
13 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 615, datë 11.06.2009
14 Bachelor Fizikë Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: UMASh Nr.121, datë 16.03.2011
15 Bachelor Matematikë Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: N/A
16 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 2273 prot, datë 05.06.2001
17 Bachelor Infermieri - Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 3902 prot, datë 09.06.2005
18 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: UMASh Nr. 432, datë 10.09.2012
19 Bachelor Logopedi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: N/A
20 Bachelor Imazheri Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: N/A
21 Bachelor Teknik Laboratori Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: N/A
22 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 88, datë 27.02.2013
23 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
24 Bachelor Edukim Qytetar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
25 Bachelor Punonjës Social Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 4278 prot, date 01.07.2004
26 Bachelor Filozofi - Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
27 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
28 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 615, datë 11.06.2009
29 Bachelor Administrim - Biznesi, profili Specialist Marketingu Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VMASh Nr. 61, datë 07.05.1999
30 Bachelor Financë - Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 2271 prot, datë 05.06.2001
31 Bachelor Ekonomia dhe e Drejta Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Shkrese Nr. 4278/1 prot, date 01.07.2004
32 Bachelor Ekonomi Turizmi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 541 date 09.11.2012
33 Bachelor Administrim Biznesi dhe Inxhinieri Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 432, date 10.09.2012
34 Bachelor Shkenca Juridike në Biznes Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: N/A
35 Bachelor Shkenca Juridike në Sektorin Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: N/A
36 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Frënge Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 517, datë 30.06.2010
37 Bachelor Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 2270 prot, datë 05.06.2001
38 Bachelor Gazetari Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Shkrese MASh Nr. 4709 prot, datë 19.07.2004
39 Bachelor Gjuhë Shqipe Letërsi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: N/A
40 Bachelor Histori Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: N/A
41 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: N/A
42 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
43 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
44 Bachelor Edukim Qytetar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
45 Bachelor Punonjës Social Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
46 Bachelor Filozofi Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
47 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 136, date 09.04.2013
48 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Rome Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: x
49 Bachelor Biologji Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: N/A
50 Bachelor Matematikë Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: N/A
51 Bachelor Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: N/A
52 Bachelor Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 141, datë 10.04.2013

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Mësuesi për CLAB në lëndët Gjuhë-Letërsi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1290, datë 24.09.2008
2 Master profesional Punonjës Social me Fëmijët dhe Familjen Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 684, datë 25.08.2010
3 Master profesional Psikolog në Institucione Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.684, datë 25.08.2010
4 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 566, datë 23.11.2011
5 Master profesional Menaxhim Infermieror Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: UMASh Nr. 122, datë 16.03.2011
6 Master profesional Shërbim Prove Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 369, datë 05.09.2013
7 Master profesional Mesuesi AMU Matematikë Fizikë me profil Minor në Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, datë 08.11.2010
8 Master profesional Mesuesi AMU Biologji Kimi me Profil Minor në Edukim Shëndetsor dhe Mjedisor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, date 08.11.2010
9 Master profesional Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Anglisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, datë 08.11.2010
10 Master profesional Mesuesi AMU Histori - Gjeografi me profil minor në Edukatë Qytetare Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, datë 08.11.2010
11 Master profesional Mesuesi AMU Edukatë Qytetare-Histori me Profil Minor në Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, datë 08.11.2010
12 Master profesional Mesuesi AMU Edukatë Qytetare Gjeografi me Profil Minor në Histori Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, datë 08.11.2010
13 Master profesional Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: N/A
14 Master profesional Ekonomia dhe e Drejta në Sektorin Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 393, date 10.08.2011
15 Master profesional Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: N/A
16 Master profesional Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: N/A
17 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: N/A
18 Master profesional Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: N/A
19 Master profesional Infermieri Kirurgjikale Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: N/A
20 Master profesional Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte me Profil Minor në Edukim Shëndetësor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: N/A
21 Master profesional Redaktim Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 621, datë 11.06.2009
22 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1290, datë 24.09.2008
23 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Biologji - Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1290, datë 24.09.2008
24 Master profesional Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë italiane Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1290, datë 24.09.2008
25 Master profesional Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë gjermane Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1290, datë 24.09.2008
26 Master profesional Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë frënge Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1290, datë 24.09.2008
27 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr.1335, datë 01.10.2008
28 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1335, datë 01.10.2008
29 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Histori Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 1335, datë 01.10.2008
30 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukate Qytetare dhe Gjeografi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 621, datë 11.06.2009
31 Master profesional Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukatë Qytetare dhe Histori Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 621, datë 11.06.2009
32 Master profesional Mesuesi AMU Matematikë Informatikë me Profil Minor në Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, datë 08.11.2010
33 Master profesional Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Frëngjisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, datë 08.11.2010
34 Master profesional Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Italisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, datë 08.11.2010
35 Master profesional Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Gjermanisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 504, datë 08.11.2010
36 Master profesional Drejtim dhe Administrim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 122, date 16.03.2011
37 Master i shkencave Trashëgimi Kulturore Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 620, datë 11.06.2009
38 Master i shkencave Gjuhësi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 353, datë 12.05.2010
39 Master i shkencave Mbrojtje Mjedisi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 620, datë 11.06.2009
40 Master i shkencave Shërbime Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 369, datë 05.09.2013
41 Master i shkencave Studime Letrare Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: N/A
42 Master i shkencave Studime Historike Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 278, datë 04.07.2013
43 Master i shkencave Ekonomia dhe e Drejta në Tregjet Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 393, datë 10.08.2011
44 Master i shkencave Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 393, datë 10.08.2011
45 Master i shkencave Drejtim Bankar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 393, datë 10.08.2011
46 Master i shkencave Menaxhim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: N/A
47 Master i shkencave Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: N/A
48 Master i shkencave Infermieri Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: UMASh Nr. 432, datë 10.09.2012
49 Master i shkencave Mami Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike
Licensimi: N/A
50 Master i shkencave Psikologji Edukimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 90, datë 24.02.2011
51 Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 541, datë 09.11.2012
52 Master i shkencave Matematikë e Zbatuar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 909, datë 26.08.2009
53 Master i shkencave Studime Gjeografike Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: Urdher Nr. 278, date 04.07.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Albanologji profili: Histori Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 500, datë 07.10.2011
2 Doktoratë Albanologji profili: Gjuhësi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 500, datë 07.10.2011

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm