Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 222840
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unitir.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 201, datë 30.05.1957

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Mësues i Gjuhës Gjermane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 349, datë 10.08.1992
2 Bachelor 4 vjet Turizëm Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 349, datë 10.08.1992
3 Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM. Nr. 568, datë 14.07.2010
4 Bachelor Bioteknologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 976, datë 08.10.2009
5 Bachelor Gjuhë Spanjolle Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
6 Bachelor Gazetari Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 328, datë 30.07.1992
7 Bachelor Administrim dhe Politikë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 976, datë 08.10.2009
8 Bachelor Filozofi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
9 Bachelor Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
10 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 359, datë 21.09.1991
11 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Filiali Sarandë
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
12 Bachelor Gjuhë Angleze Njësia: Filiali Kukës
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
13 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Filiali Kukës
Licensimi: VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008
14 Bachelor Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 359, datë 21.09.1991
15 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Filiali Kukës
Licensimi: VKM Nr. 726, datë 13.11.2007

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Përkthim profili: Përkthyes Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: UMAS Nr. 371, datë 18.09.2014
2 Master profesional Inxhinieri Matematike dhe Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 924 datë 14.12.2011
3 Master profesional Bioteknologji Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 548, datë 16.08.2012
4 Master profesional Informatikë Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 652, datë 14.09.2011
5 Master profesional E Drejtë Civile Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
6 Master profesional E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
7 Master profesional E Drejtë Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
8 Master profesional Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Arsim" Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 513, datë 14.10.2011
9 Master profesional Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Shëndetësi" Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 513, datë 14.10.2011
10 Master profesional Mësuesi për AM në Lëndët Shkenca Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr.1373, datë 10.10.2008
11 Master profesional Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 437, datë 12.11.2015
12 Master profesional Financë, Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 437, datë 12.11.2015
13 Master profesional Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
14 Master profesional Studime Ekonomike Evropiane Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: Vendim Senati Nr. 21, datë 06.06.2011
15 Master profesional Pedagogji e specializuar sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
16 Master i shkencave Politika dhe Drejtim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMAS Nr. 357, date 25.09.2015
17 Master i shkencave Mësuesi Informatike për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: UMAS Nr. 488, datë 06.10.2016
18 Master i shkencave Shkenca të Edukimit Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: Urdher Nr. 357, datë 25.09.2015
19 Master i shkencave Siguria e Informacionit Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 437, datë 12.11.2015
20 Master i shkencave Biologji Molekulare Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
21 Master i shkencave Biologji Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
22 Master i shkencave Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
23 Master i shkencave Bioteknologji Molekulare dhe Industriale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
24 Master i shkencave Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
25 Master i shkencave Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
26 Master i shkencave Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
27 Master i shkencave Inxhinieri Matematike dhe Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
28 Master i shkencave Inxhinieria e Proceseve Kimike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
29 Master i shkencave Kimi Industriale e Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
30 Master i shkencave Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
31 Master i shkencave Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
32 Master i shkencave Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
33 Master i shkencave Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr.786, datë 29.09.2010
34 Master i shkencave Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
35 Master i shkencave Drejtësi me profil: Civile Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
36 Master i shkencave Drejtësi me profil: Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
37 Master i shkencave Drejtësi me profil: Publike Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 568, datë 23.11.2011
38 Master i shkencave Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
39 Master i shkencave Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
40 Master i shkencave Gjuhësi me profile: a. Gjuhësi e Sotme; b. Gjuhësi Historike Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
41 Master i shkencave Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
42 Master i shkencave Arkeologji Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
43 Master i shkencave Trashëgimi Kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
44 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
45 Master i shkencave Gazetari me profile: a. Marrëdhënie publike; b. Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare; c. Komunikimi ndërkulturor; ç. Marketing mediatik; d. Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
46 Master i shkencave Studime Letrare me profilet: a. Teori letërsie dhe kritikë letrare; b. Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar; c. Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
47 Master i shkencave Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1163 datë 25.11.2009
48 Master i shkencave Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
49 Master i shkencave Punë Sociale me profile: a. Drejtim Klinik; b. Organizim Komunitar; c. Politikë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008
50 Master i shkencave Psikolog Shkollor/Organizacional Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
51 Master i shkencave Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008
52 Master i shkencave Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
53 Master i shkencave Administrim i Shërbimeve Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
54 Master i shkencave Studime Rajonale Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
55 Master i shkencave Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
56 Master i shkencave Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 512, datë 14.10.2011
57 Master i shkencave Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
58 Master i shkencave Sisteme Informacioni në Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
59 Master i shkencave Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
60 Master i shkencave Financë me profile: a. Drejtues financiar; b. Ndërmjetës bankar; c. Ndërmjetës jobankar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
61 Master i shkencave Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
62 Master i shkencave Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
63 Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. Menaxhim; b. Menaxhim i burimeve njerëzore Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
64 Master i shkencave Kërkimet Operacionale Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
65 Master i shkencave Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
66 Master i shkencave Menaxhim Turizmi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 510, datë 08.11.2010
67 Master i shkencave Filozofi sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
68 Master i shkencave Etika në institucione dhe lidership Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: UMASh Nr. 540, datë 09.11.2012
69 Master i shkencave Shkenca politike, me profilin "Teoritë politike" Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008
70 MND Kimi me drejtim: Elektrokimia e Korrozionit dhe Dukuritë Sipërfaqësore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1068, datë 21.10.2009
71 MND Kimi Industriale dhe Mjedisore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1068, datë 21.10.2009
72 MND EU Business Law Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 802, datë 22.07.2009
73 MND Gjuhësi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 29.07.2009
74 MND Studime Letrare Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 29.07.2009
75 MND Shkencë e Bibliotekave Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 29.07.2009
76 MND Gjeografi me drejtime: a. Gjeografi Fizike dhe Mjedisore; b. Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 827, datë 29.07.2009
77 MND Legjislacion dhe Institucionet Europiane Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Licensimi: VKM Nr. 1183 datë 03.12.2009
78 MND Politika dhe Qeverisja në Europë Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Licensimi: VKM Nr. 1183 datë 03.12.2009
79 MND Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Licensimi: VKM Nr. 1183 datë 03.12.2009
80 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Angleze Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
81 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Frënge Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
82 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Gjermane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
83 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Italiane Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
84 MNP Redaktori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
85 MNP Gjeomorfologji Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
86 MNP Arkivistikë Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009
87 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
88 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
89 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
90 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
91 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Biologji Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
92 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1397 datë 17.10.2008
93 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Matematikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Licensimi: VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008
94 MNP Drejtim dhe Administrim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
95 MNP Qeverisja dhe Politikat Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
96 MNP Këshillim Psikologjik Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
97 MNP Orientim Profesional Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
98 MNP Punë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
99 MNP Filozofi Praktike dhe Humane Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009
100 MNP Analizë e Politkës Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Licensimi: VKM Nr. 881, datë 12.08.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Biologji e Ruajtjes Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
2 Doktoratë Biologji Molekulare Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
3 Doktoratë Fizikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
4 Doktoratë Bioteknologji Bimore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
5 Doktoratë Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
6 Doktoratë Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
7 Doktoratë Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
8 Doktoratë Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
9 Doktoratë Analizë dhe Algjebër Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1166, datë 25.11.2009
10 Doktoratë Metodat probabilitare, statistike dhe metodat e analizës numerike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1166, datë 25.11.2009
11 Doktoratë Informatikë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 14, datë 07.01.2010
12 Doktoratë Shkenca gjuhësore Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
13 Doktoratë Letërsi botërore Njësia: Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009
14 Doktoratë Kërkime Gjuhësore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 16, datë 07.01.2010
15 Doktoratë Studime Letrare Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 16, datë 07.01.2010
16 Doktoratë Shkenca Komunikimi me profile: a. Komunikim Informim; b. Komunikim Masiv Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009
17 Doktoratë Filozofi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
18 Doktoratë Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
19 Doktoratë Pedagogji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
20 Doktoratë Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
21 Doktoratë Punë Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 854, datë 05.08.2009
22 Doktoratë Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 567, datë 23.11.2011
23 Doktoratë Legjislacion dhe Institucionet Europiane Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 614, datë 31.12.2010
24 Doktoratë Politika dhe Qeverisja në Europë Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 614, datë 31.12.2010
25 Doktoratë Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare Njësia: Instituti i Studimeve Europiane
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 614, datë 31.12.2010
26 Doktoratë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
27 Doktoratë Menaxhim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
28 Doktoratë Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
29 Doktoratë Sistemet e Informacionit në Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
30 Doktoratë Statistikë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
31 Doktoratë Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
32 Doktoratë Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
33 Doktoratë Kërkime Operacionale Njësia: Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 607, datë 29.12.2010
34 Doktoratë Histori me drejtime: a. Histori; b. Arkeologji; c. Marrëdhënie Ndërkombëtare; d. Trashëgimi Kulturore Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 285, date 28.04.2010
35 Doktoratë Gjeografi Njësia: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 28.04.2010

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm