Trajnime të kryera nga APAAL me aktorët e Arsimit të Lartë:

  • Trajnime të Grupeve të grupeve të vlerësimit të brendshëm