Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

logo KOLEGJIT PROFESIONAL “ARGENT”
Adresa: Shkodër
Tel/Fax: + 35522240942
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: http://argenti.edu.al/
I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Kolegji Profesional "Argent" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 137, datë 22.2.2012pdf. Ky institucion ofron 5 programe studimi të ciklit të parë bachelor (kliko Programet e studimit). Eshtë akredituar institucionalisht me Urdhër Nr. 322 të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, datë 13.08.2013pdf. Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko (Akreditimi)  

Organigrama

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Mësues i Arsimit Fillor Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 137, datë 22.2.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 322, datë 13.08.2013pdf
Edukim Fizik dhe Sporte Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 137, datë 22.2.2012pdf
Akreditimi: Në proces akreditimi
Menaxhim, Hoteleri dhe Restorante Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 137, datë 22.2.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 322, datë 13.08.2013pdf
Marketing Turizmi dhe Mikpritje Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 137, datë 22.2.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 322, datë 13.08.2013pdf
Jurist Administrate dhe Sekretar Gjyqësor Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 137, datë 22.2.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 322, datë 13.08.2013pdf

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 30.04.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe të Programeve të Studimit:
1. Bsc Jurist Administrate e Sekretar Gjyqësor
2. Bsc Menaxhim Hotelesh e Restorantesh
3. Bsc Marketing Turizmi e Mikpritje
4. Bsc Edukim Fizik e Sporte
5. Bsc Mësues i Arsimit Fillor

Vendimi i KA

VKA Nr. 503, datë 18.07.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencave Nr. 322, datë 13.08.2013pdf

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 137, datë 22.2.2012pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 303, datë 25.07.2012pdf
 • Urdhër Nr. 322, datë 13.08.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 120, datë 03.12.2010web
 • VKA Nr. 208, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 230, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 503, datë 18.07.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Akreditim Institucional 2013pdf
 • Bsc Jurist Administrate e Sekretar Gjyqësor 2013pdf
 • Bsc Marketing Turizmi e Mikpritje 2013pdf
 • Bsc Mësues i Arsimit Fillor 2013pdf
 • Bsc Menaxhim Hotelesh e Restorantesh 2013pdf