Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

Logo Akademia Pedagogjike

Adresa: Rr. Frang Bardhi, Vila 1, Selitë, Tiranë, Albania
Tel/Fax: +355 042482446
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.akademia-pedagogjike.com

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Akademia Pedagogjike është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.894, datë 21.12.2011pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle (kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko (Akreditimi)  

Organigrama

Programet e studimit

Fakulteti i Edukimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Cikël Parashkollor Bachelor Liçensimi: VKM Nr.894, datë 21.12.2011pdf
Akreditimi:
Cikël i Ulët Bachelor Liçensimi: VKM Nr.894, datë 21.12.2011pdf
Akreditimi: 
Gjuhë Angleze Bachelor Liçensimi: VKM Nr.894, datë 21.12.2011pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Shkencave Sociale

ProgramiCikli i studimitInformacion
Pedagogji – Histori Bachelor Liçensimi: VKM Nr.894, datë 21.12.2011pdf
Akreditimi: 
Pedagogji Speciale Bachelor Liçensimi: VKM Nr.894, datë 21.12.2011pdf
Akreditimi: 
Gazetari me profile:
 ·Kulturë
 ·Arsim
 ·Shkencë
Bachelor Liçensimi: VKM Nr.894, datë 21.12.2011pdf
Akreditimi: 
Studime të thelluara në Mjeshtëritë e Mësimdhënies Master profesional Liçensimi: VKM Nr.894, datë 21.12.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko

Akreditimi

Akreditim 2013-2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 31.01.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe të Programit të Studimit:
1. Mp Studime të Thelluara në Mjeshtrinë e Mësimdhënies

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentët


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr.894, datë 21.12.2011pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

Vendime të Këshillit të Akreditimit

  • VKA Nr. 139, datë 21.01.2011web
  • VKA Nr. 277, datë 04.11.2011web
  • VKA Nr. 447, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm