Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Adresa: Rruga "Andon Zako Çajupi", Nr. 6, Qëndra "Zayed" (pranë Sheshit Willson)
Tel/Fax: +35542229778
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.cit.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 139, datë 25.03.2016
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Inxhinieri Industriale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
2 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 137, datë 25.03.2016
3 Bachelor Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 138, datë 25.03.2016
4 Bachelor Inxhinieri Softuerike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 140, datë 25.03.2016
5 Bachelor Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMAS Nr. 564, datë 02.12.2016
6 Bachelor Financë dhe kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 566, datë 02.12.2016

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
2 Master profesional Inxhinieri Industriale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
3 Master profesional lnxhinieri Softuerike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
4 Master i shkencave Inxhinieri Industriale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 141, datë 25.03.2016
5 Master i shkencave lnxhinieri Softuerike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 143, datë 25.03.2016
6 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 142, datë 25.03.2016
7 Master i shkencave Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni me profile: a. Inxhinieri Komputerike dhe BIG Data, b. Rrjetet Kompjuterike dhe Siguria Kibernetike, c. Multimedia-Dizajn Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMAS Nr. 565, datë 02.12.2016
8 Master i shkencave Financë dhe kontabilitet me profile: a. Financë dhe bankë; b. Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 567, datë 02.12.2016

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
  • RVJ Bsc Inxhinieri Softuerike pdf
  • RVJ Akreditimin Institucional pdf
  • RVJ Msc Administrim Biznesi pdf
  • RVJ Msc Inxhinieri Industriale pdf
  • RVJ Msc Inxhinieri Softuerike pdf
  • RVJ Bsc Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni pdf
  • RVJ Msc Inxhinieri Softuerike pdf