Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Adresa: Rruga "Andon Zako Çajupi", Nr. 6, Qëndra "Zayed" (pranë Sheshit Willson)
Tel/Fax: +35542229778
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.cit.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 139, datë 25.03.2016
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Inxhinieri Industriale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
2 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 137, datë 25.03.2016
3 Bachelor Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 138, datë 25.03.2016
4 Bachelor Inxhinieri Softuerike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 140, datë 25.03.2016
5 Bachelor Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMAS Nr. 564, datë 02.12.2016
6 Bachelor Financë dhe kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 566, datë 02.12.2016

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
2 Master profesional Inxhinieri Industriale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
3 Master profesional lnxhinieri Softuerike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
4 Master i shkencave Inxhinieri Industriale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 141, datë 25.03.2016
5 Master i shkencave lnxhinieri Softuerike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10 2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 143, datë 25.03.2016
6 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 487, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 142, datë 25.03.2016
7 Master i shkencave Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni me profile: a. Inxhinieri Komputerike dhe BIG Data, b. Rrjetet Kompjuterike dhe Siguria Kibernetike, c. Multimedia-Dizajn Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë
Licensimi: UMAS Nr. 565, datë 02.12.2016
8 Master i shkencave Financë dhe kontabilitet me profile: a. Financë dhe bankë; b. Kontabilitet dhe Auditim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 567, datë 02.12.2016

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
  • RVJ Bsc Inxhinieri Softuerike pdf
  • RVJ Akreditimin Institucional pdf
  • RVJ Msc Administrim Biznesi pdf
  • RVJ Msc Inxhinieri Industriale pdf
  • RVJ Msc Inxhinieri Softuerike pdf
  • RVJ Bsc Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni pdf
  • RVJ Msc Inxhinieri Softuerike pdf