Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Akademia e Studimeve të Aplikuara, "REALD"
Adresa: Rruga "Zahir Pajaziti", Vlorë
Tel/Fax:
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.asar.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 15.08.2013
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Infermieri Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 19, datë 20.01.2017
2 Bachelor Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
3 Bachelor Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 403, datë 26.07.2016
4 Bachelor Menaxhim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 405, datë 26.07.2016
5 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 336, datë 13.08.2012
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 404, datë 26.07.2016

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Menaxhim Infermieror Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 336, datë 13.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 15.08.2013
2 Master i shkencave(PI) Stomatologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 406, datë 26.07.2016
3 Master i shkencave(PI) Farmaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 399, datë 22.07.2016

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Akreditim Institucional 2013 pdf
  • RVJ Mp Studime të Thelluara në Menaxhim Infermieristik pdf
  • RVJ Bsc Fizioterapi pdf
  • RVJ Bsc Finance pdf
  • RVJ Bsc Infermieri pdf
  • RVJ Bsc Menaxhim pdf
  • RVJ MSc Stomatologji 2015pdf
  • RVJ MSc Farmaci 2016pdf