Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Akademia e Studimeve të Aplikuara, "REALD"
Adresa: Rruga "Zahir Pajaziti", Vlorë
Tel/Fax:
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.asar.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 15.08.2013
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Infermieri Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 19, datë 20.01.2017
2 Bachelor Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
3 Bachelor Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 403, datë 26.07.2016
4 Bachelor Menaxhim Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 405, datë 26.07.2016
5 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 336, datë 13.08.2012
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 404, datë 26.07.2016

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Menaxhim Infermieror Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 336, datë 13.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 15.08.2013
2 Master i shkencave(PI) Stomatologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 406, datë 26.07.2016
3 Master i shkencave(PI) Farmaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: VKM Nr. 650, datë 14.09.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 399, datë 22.07.2016

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Akreditim Institucional 2013 pdf
  • RVJ Mp Studime të Thelluara në Menaxhim Infermieristik pdf
  • RVJ Bsc Fizioterapi pdf
  • RVJ Bsc Finance pdf
  • RVJ Bsc Infermieri pdf
  • RVJ Bsc Menaxhim pdf
  • RVJ MSc Stomatologji 2015pdf
  • RVJ MSc Farmaci 2016pdf