Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Akademia Profesionale e Biznesit
Adresa: Rruga "Vangjel Noti", Nr. 25, Tiranë
Tel/Fax: +355 42 454893, +355 67 40 63042
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.apb.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 557, datë 16.11.2012
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Ekonomi me profile: a. Banka dhe Institucione Financiare; b. Administrim Biznesi; c. Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
2 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
3 Bachelor E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012
4 Bachelor Ekonomi me profile: a. Banka dhe Institucione Financiare; b. Administrim Biznesi; c. Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
5 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
6 Bachelor E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Kontabilitet Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
2 Master profesional Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
3 Master profesional Kontabilitet Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500 datë 18.10.2012
4 Master profesional Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
5 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012
6 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012
7 Master i shkencave Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 277, datë 02.07.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 562, datë 30.11.2016
8 Master i shkencave Kontabilitet Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 277, datë 02.07.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 553, datë 23.11.2016
9 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012
10 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Bsc. Drejtësi 2012 16
  • RVJ Bsc. Ekonomi 2012 16
  • MP Kontabilitet - Financë 2012 16
  • RVJ MP Menaxhim Biznesi 2012 16
  • RVJ Msc Kontabilitet Finance 16
  • RVJ Msc Menaxhim Biznesi 16