Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Akademia Profesionale e Biznesit
Adresa: Rruga "Vangjel Noti", Nr. 25, Tiranë
Tel/Fax: +355 42 454893, +355 67 40 63042
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.apb.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 557, datë 16.11.2012
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Ekonomi me profile: a. Banka dhe Institucione Financiare; b. Administrim Biznesi; c. Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
2 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
3 Bachelor E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012
4 Bachelor Ekonomi me profile: a. Banka dhe Institucione Financiare; b. Administrim Biznesi; c. Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
5 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
6 Bachelor E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Kontabilitet Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
2 Master profesional Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
3 Master profesional Kontabilitet Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500 datë 18.10.2012
4 Master profesional Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
5 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012
6 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012
7 Master i shkencave Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 277, datë 02.07.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 562, datë 30.11.2016
8 Master i shkencave Kontabilitet Financë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 277, datë 02.07.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 553, datë 23.11.2016
9 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012
10 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Bsc. Drejtësi 2012 16
  • RVJ Bsc. Ekonomi 2012 16
  • MP Kontabilitet - Financë 2012 16
  • RVJ MP Menaxhim Biznesi 2012 16
  • RVJ Msc Kontabilitet Finance 16
  • RVJ Msc Menaxhim Biznesi 16