Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Bedër"
Adresa: Rruga "Jordan Misja", Tiranë
Tel/Fax: +35542419200
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.beder.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Gjuhë Letërsi Angleze Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 18, date 19.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
2 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Turke Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
3 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
4 Bachelor Shkenca Islame Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
5 Bachelor Shkenca Komunikimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
6 Bachelor Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
7 Bachelor Arsim Parashkollor dhe Fillor Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 10, datë 16.01.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 489, datë 07.10.2016
2 Master profesional Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 10, datë 16.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
3 Master i shkencave Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 10, datë 16.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
4 Master i shkencave Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhenie me Publikun; b. Gazetari Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 10, datë 16.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
5 Master i shkencave Shkenca Moderne Islame Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 218, datë 28.05.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
6 Master i shkencave Shkenca Themelore Islame Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 218, datë 28.05.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
7 Master i shkencave Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
8 Master i shkencave Gjuhë dhe Letërsi Turke Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
9 Master i shkencave Gjuhë dhe Letërsi Angleze Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Vlerësim Institucional 2013 pdf
 • RVJ Bsc Drejtësi 2013 pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013 pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letersi Turke 2013 pdf
 • RVJ Bsc Mësuesi për Arsimin Fillor 2013 pdf
 • RVJ Bsc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013 pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Islame 2013 pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Komunikimi 2013 pdf
 • RVJ Mp Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesem 2013 pdf
 • RVJ MSc Drëjtesi me profile: E Drejtë Penale; E Drejtë Ndërkombëtare 2013 pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013 pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Turke 2013 pdf
 • RVJ MSc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013 pdf
 • RVJ MSc Shkenca Komunikimi 2013 pdf
 • RVJ MSc Shkenca Themelore Islame 2013 pdf
 • RVJ MSc Shkencat Moderne Islame 2013 pdf
 • RVJ MP Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e mesëm pdf