Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Bedër"
Adresa: Rruga "Jordan Misja", Tiranë
Tel/Fax: +35542419200
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.beder.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Gjuhë Letërsi Angleze Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 18, date 19.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
2 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Turke Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
3 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
4 Bachelor Shkenca Islame Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
5 Bachelor Shkenca Komunikimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
6 Bachelor Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
7 Bachelor Arsim Parashkollor dhe Fillor Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 10, datë 16.01.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 489, datë 07.10.2016
2 Master profesional Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 10, datë 16.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
3 Master i shkencave Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 10, datë 16.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
4 Master i shkencave Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhenie me Publikun; b. Gazetari Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 10, datë 16.01.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
5 Master i shkencave Shkenca Moderne Islame Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 218, datë 28.05.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
6 Master i shkencave Shkenca Themelore Islame Njësia: Fakulteti i Shkencave Humane
Licensimi: UMASh Nr. 218, datë 28.05.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
7 Master i shkencave Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
8 Master i shkencave Gjuhë dhe Letërsi Turke Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
9 Master i shkencave Gjuhë dhe Letërsi Angleze Njësia: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Licensimi: UMASh Nr. 330, datë 07.08.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Vlerësim Institucional 2013 pdf
 • RVJ Bsc Drejtësi 2013 pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013 pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letersi Turke 2013 pdf
 • RVJ Bsc Mësuesi për Arsimin Fillor 2013 pdf
 • RVJ Bsc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013 pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Islame 2013 pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Komunikimi 2013 pdf
 • RVJ Mp Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesem 2013 pdf
 • RVJ MSc Drëjtesi me profile: E Drejtë Penale; E Drejtë Ndërkombëtare 2013 pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013 pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Turke 2013 pdf
 • RVJ MSc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013 pdf
 • RVJ MSc Shkenca Komunikimi 2013 pdf
 • RVJ MSc Shkenca Themelore Islame 2013 pdf
 • RVJ MSc Shkencat Moderne Islame 2013 pdf
 • RVJ MP Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e mesëm pdf