Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla e lartë private, "Tirana Business University", Tiranë
Adresa: Rr. e Kavajës, 1023 Tiranë
Tel/Fax: +355 4 22 60 443
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.tbu.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 794, datë 06.10.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Adminstrim Biznesi, me profile: a. Menaxhim; b. Marketing; c. Kontabilitet & Financë Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: VKM Nr.794, datë 06.10.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
2 Bachelor E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i së Drejtës të Biznesit
Licensimi: VKM Nr.794, datë 06.10.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
2 Master profesional Administrim Biznesi me profil: Kontabilitet & Financë Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
3 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
4 Master profesional E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
5 Master profesional Administrim Biznesi, me profil: E Drejtë Biznesi (Business Law) Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
6 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
7 Master profesional Administrim Biznesi me profil: Kontabilitet & Financë Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
8 Master profesional Administrim Biznesi, me profil: E Drejtë Biznesi (Business Law) Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
9 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASH Nr. 326, datë 15.08.2013
10 Master profesional E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i së Drejtës të Biznesit
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASH Nr. 326, datë 15.08.2013
11 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
12 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASH Nr. 326, datë 15.08.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Akreditim Institucional 2013 pdf
  • RVJ Bsc Administrim Biznes 2013 pdf
  • RVJ Bsc E Drejtë Biznesi 2013 pdf
  • RVJ Mp Administrim Publik 2013 pdf
  • RVJ Mp Administrim Biznesi me profil Financë - Kontabilitet 2013 pdf
  • RVJ Mp Administrim Biznesi me profil E Drejtë Biznesi 2013 pdf
  • RVJ Mp E Drejtë Biznesi 2013 pdf
  • RVJ Msc Administrim Biznesi 2013 pdf