Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla e lartë private, "Tirana Business University", Tiranë
Adresa: Rr. e Kavajës, 1023 Tiranë
Tel/Fax: +355 4 22 60 443
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.tbu.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 794, datë 06.10.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Adminstrim Biznesi, me profile: a. Menaxhim; b. Marketing; c. Kontabilitet & Financë Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: VKM Nr.794, datë 06.10.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
2 Bachelor E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i së Drejtës të Biznesit
Licensimi: VKM Nr.794, datë 06.10.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
2 Master profesional Administrim Biznesi me profil: Kontabilitet & Financë Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
3 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
4 Master profesional E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
5 Master profesional Administrim Biznesi, me profil: E Drejtë Biznesi (Business Law) Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
6 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
7 Master profesional Administrim Biznesi me profil: Kontabilitet & Financë Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
8 Master profesional Administrim Biznesi, me profil: E Drejtë Biznesi (Business Law) Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
9 Master profesional Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASH Nr. 326, datë 15.08.2013
10 Master profesional E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti i së Drejtës të Biznesit
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASH Nr. 326, datë 15.08.2013
11 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: Urdhër Nr.386, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
12 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Administrim Biznesi
Licensimi: UMASh Nr. 386, datë 05.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASH Nr. 326, datë 15.08.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Akreditim Institucional 2013 pdf
  • RVJ Bsc Administrim Biznes 2013 pdf
  • RVJ Bsc E Drejtë Biznesi 2013 pdf
  • RVJ Mp Administrim Publik 2013 pdf
  • RVJ Mp Administrim Biznesi me profil Financë - Kontabilitet 2013 pdf
  • RVJ Mp Administrim Biznesi me profil E Drejtë Biznesi 2013 pdf
  • RVJ Mp E Drejtë Biznesi 2013 pdf
  • RVJ Msc Administrim Biznesi 2013 pdf