Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

alt SHKOLLA E LARTË PRIVATE, "UNIVERSITETI ELITE"

Adresa: Rr. Rexhep Jella, Nr.27 Ish stacioni i fundit i Tiranës së Re, Tiranë
Tel/Fax: 0692408029
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.universitetielite.edu.al

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Shkolla e Lartë Private "Universiteti Elite" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.491, datë 23.6.2010pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle studimi (kliko Programet e studimit).Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko (Akreditimi)

Organigrama

Programet e studimit

Fakulteti i Mjekësisë

Emri i programitCikli i studimitInformacion 
Stomatologji Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.491, datë 23.6.2010pdf
Akreditimi:

Fakulteti Ekonomik

Emri i programitCikli i studimitInformacion 
Menaxhim Biznesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.491, datë 23.6.2010pdf
Akreditimi: 
Financë - Bankë Bachelor Liçensimi:VKM Nr.491, datë 23.6.2010pdf
Akreditimi: 
Administrim Publik Bachelor Liçensimi: VKM Nr.491, datë 23.6.2010pdf
Akreditimi: 
Ekonomik Bachelor Liçensimi: VKM Nr.491, datë 23.6.2010pdf
Akreditimi: 


Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 

Akreditim për IAL/Programet

 

Miratimi nga APAAL/KA

 

Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm

 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm

 

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm

 

Vizita në Institucion

 

Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm

 

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

 

Vendimi i KA

 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporit

 

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentët


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  •  VKM Nr.491, datë 23.6.2010pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

Vendime të Këshillit të Akreditmit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm