Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla private e arsimit të lartë, "Universiteti Metropolitan Tirana"
Adresa: Rruga "Sotir Kolea", Qyteti Studenti, Tiranë
Tel/Fax: +355 42452895/42452896
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.umt.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 357, datë 12.05.2010
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 8 datë 07.01.2016
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 339, date 19.08.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
2 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 339, date 19.08.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
3 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 360, date 02.09.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
4 Bachelor Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 360, date 02.09.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
5 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 357, datë 12.05.2010
6 Bachelor Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 357, date 12.05.2010
7 Bachelor Inxhinieri Civile Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 357, date 12.05.2010
8 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 357, datë 12.05.2010
9 Bachelor Financë me profile: a. Kontabilitet; b. Bankë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 16, datë 19.01.2017

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri Strukturash; b. Inxhinieri Infraskukturë Transporti Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 497, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
2 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 497, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
3 Master i shkencave Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 197, datë 28.05.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
4 Master i shkencave Inxhinieri Telekomunikacioni Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 197, datë 28.05.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
5 Master i shkencave Ekonomik - MBA Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 197, datë 28.05.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
6 Master i shkencave Inxhinieri Elektrike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 497, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 9, datë 07.01.2016
7 Master i shkencave Menaxhim në Inxhinieri Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 197, datë 28.05.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 9, datë 07.01.2016
8 Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 497, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
9 Master i shkencave(PI) Arkitekturë me profile: a. Arkitekt; b. Bio-Arkitekt; c. Arkitekt-Restaurues; ç. Arkitekt-Inxhinier; d. Arkitekt-Interier Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMAS Nr. 15, datë 19.01.2017

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
 • RVJ Bsc Informatike Ekonomike pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Kompjuterike pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Ndertimi pdf
 • RVJ Akredimit Institucional pdf
 • RVJ Msc Ekonomik-MBA pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Elektrike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Elektronike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Informatike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Mekatronike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Ndertimi, me dy profile pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Telekomunikacioni pdf
 • RVJ Msc Menaxhim ne Inxhinieri pdf
 • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
 • RVJ Bsc Informatike Ekonomike pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Kompjuterike pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Ndertimi pdf
 • RVJ Msc Ekonomik MBA pdf
 • RVJ Msc Inxhinjeri Ndertimi me dy profile pdf
 • RVJ Msc Inxhinjeri Telekomunikacioni pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Elektrike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Elektronike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Informatike pdf
 • RVJ Msc Mekatronike pdf
 • RVJ Msc Menaxhim ne Inxhinieri pdf