Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla private e arsimit të lartë, "Universiteti Metropolitan Tirana"
Adresa: Rruga "Sotir Kolea", Qyteti Studenti, Tiranë
Tel/Fax: +355 42452895/42452896
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.umt.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 357, datë 12.05.2010
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 8 datë 07.01.2016
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 339, date 19.08.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
2 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 339, date 19.08.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
3 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 360, date 02.09.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
4 Bachelor Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 360, date 02.09.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
5 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 357, datë 12.05.2010
6 Bachelor Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 357, date 12.05.2010
7 Bachelor Inxhinieri Civile Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 357, date 12.05.2010
8 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: VKM Nr. 357, datë 12.05.2010
9 Bachelor Financë me profile: a. Kontabilitet; b. Bankë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMAS Nr. 16, datë 19.01.2017

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri Strukturash; b. Inxhinieri Infraskukturë Transporti Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 497, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
2 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 497, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
3 Master i shkencave Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 197, datë 28.05.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
4 Master i shkencave Inxhinieri Telekomunikacioni Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 197, datë 28.05.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
5 Master i shkencave Ekonomik - MBA Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 197, datë 28.05.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
6 Master i shkencave Inxhinieri Elektrike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 497, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 9, datë 07.01.2016
7 Master i shkencave Menaxhim në Inxhinieri Njësia: Fakulteti i Ekonomisë
Licensimi: UMASh Nr. 197, datë 28.05.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 9, datë 07.01.2016
8 Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 497, datë 18.10.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
9 Master i shkencave(PI) Arkitekturë me profile: a. Arkitekt; b. Bio-Arkitekt; c. Arkitekt-Restaurues; ç. Arkitekt-Inxhinier; d. Arkitekt-Interier Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMAS Nr. 15, datë 19.01.2017

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
 • RVJ Bsc Informatike Ekonomike pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Kompjuterike pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Ndertimi pdf
 • RVJ Akredimit Institucional pdf
 • RVJ Msc Ekonomik-MBA pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Elektrike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Elektronike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Informatike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Mekatronike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Ndertimi, me dy profile pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Telekomunikacioni pdf
 • RVJ Msc Menaxhim ne Inxhinieri pdf
 • RVJ Bsc Administrim Biznesi pdf
 • RVJ Bsc Informatike Ekonomike pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Kompjuterike pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Ndertimi pdf
 • RVJ Msc Ekonomik MBA pdf
 • RVJ Msc Inxhinjeri Ndertimi me dy profile pdf
 • RVJ Msc Inxhinjeri Telekomunikacioni pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Elektrike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Elektronike pdf
 • RVJ Msc Inxhinieri Informatike pdf
 • RVJ Msc Mekatronike pdf
 • RVJ Msc Menaxhim ne Inxhinieri pdf