Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "LOGOS"
Adresa: Rr. "Dritan Hoxha" Pallatet Komfort
Tel/Fax: 04 2405354 , 04 2405355/ 04 2405356
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.shlplogos.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 1055, datë 29.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 1 , datë 06.01.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
2 Bachelor Menaxhim Turizmi Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: VKM Nr. 1055, datë 29.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
3 Bachelor Financë-Kontabilitet Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 1, datë 06.01.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
4 Bachelor Informatikë e Zbatuar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 1055, datë 29.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
5 Bachelor Teknik i Lartë Laboratorësh Mjekësor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 1, datë 06.01.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 335, datë 16.08.2013
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 342, datë 17.09.2015
2 Master profesional Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 335, datë 16.08.2013
Dokument akreditimi: VKA Nr. 70/1, datë 02.11.2015
3 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 231, datë 06.06.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ për akreditimin institucional pdf
  • RVJ Bsc Finance pdf
  • RVJ Bsc Informatike e Zbatuar pdf
  • RVJ Bsc Teknik i Larte Labor Mjekesor pdf
  • RVJ Bsc. Menaxhim Turizmi pdf
  • RVJ Menaxh Biznesi pdf
  • RVJ MP Finance Kontabilitet pdf
  • RVJ MP Teknik i Larte Laboratoresh Mjekesore pdf