Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "LOGOS"
Adresa: Rr. "Dritan Hoxha" Pallatet Komfort
Tel/Fax: 04 2405354 , 04 2405355/ 04 2405356
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.shlplogos.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 1055, datë 29.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 1 , datë 06.01.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
2 Bachelor Menaxhim Turizmi Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: VKM Nr. 1055, datë 29.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
3 Bachelor Financë-Kontabilitet Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 1, datë 06.01.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
4 Bachelor Informatikë e Zbatuar Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 1055, datë 29.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
5 Bachelor Teknik i Lartë Laboratorësh Mjekësor Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 1, datë 06.01.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 335, datë 16.08.2013
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 342, datë 17.09.2015
2 Master profesional Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 335, datë 16.08.2013
Dokument akreditimi: VKA Nr. 70/1, datë 02.11.2015
3 Master i shkencave Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti Ekonomik
Licensimi: UMASh Nr. 231, datë 06.06.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ për akreditimin institucional pdf
  • RVJ Bsc Finance pdf
  • RVJ Bsc Informatike e Zbatuar pdf
  • RVJ Bsc Teknik i Larte Labor Mjekesor pdf
  • RVJ Bsc. Menaxhim Turizmi pdf
  • RVJ Menaxh Biznesi pdf
  • RVJ MP Finance Kontabilitet pdf
  • RVJ MP Teknik i Larte Laboratoresh Mjekesore pdf