Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

LOGO SHKOLLA E LARTË PRIVATE "UNIVERSITETI PLANETAR I TIRANËS"

Adresa: Rr. P.Budi, Qyteti Studenti, Tiranë
Tel/Fax: +355682090099/+355 682044669
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.universitetiplanetar.com

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Universiteti Planetar i Tiranës" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.911, datë 26.8.2009pdf. Është i akredituar institucionalisht me Urdhër Nr.328, datë 07.08.2012pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle (kliko Programet e studimit). Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi 

Organigrama


Programet e studimit

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Sociale

ProgramiCikli i studimitInformacion
Mësues i Arsimit Fillor Bachelor Liçensimi: VKM Nr.911, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.328, datë 07.08.2012pdf
Mësues i Arsimit Parashkollor Bachelor Liçensimi: VKM Nr.911, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.328, datë 07.08.2012pdf
Drejtimi dhe Administrim Arsimi Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 385, datë 05.08.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf
Psikologji Bachelor Liçensimi: VKM Nr.911, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.328, datë 07.08.2012pdf
Sociologji Bachelor Liçensimi: VKM Nr.911, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.328, datë 07.08.2012pdf
Juridik dhe Administrim Publik Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.520, datë 18.10.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf
Juridik dhe Shkenca Ekonomike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.520, datë 18.10.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf
Mësues i arsimit fillor Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 198, datë 28.05.2013pdf
Akreditimi: Program i ri dhe nuk ka hyrë në proçes
Menaxhim për transport, trafik dhe siguri në rrugë Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 198, datë 28.05.2013pdf
Akreditimi: Program i ri dhe nuk ka hyrë në proçes
Shkenca Sociale Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 385, datë 05.08.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf
Shkenca Edukimi Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 385, datë 05.08.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara

Programi Cikli i studimitInformacion
Informatikë Ekonomike Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 911, datë 26.08.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.328, datë 07.08.2012pdf
Financë - Kontabilitet Bachelor Liçensimi: Urdhër NR.194, datë 28.04.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf
Financë dhe Shkenca Juridike Bachelor Liçensimi: Urdhër NR.194, datë 28.04.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf
Inxhinjeri Informatike dhe Elektronike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.520, datë 18.10.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf
Inxhinjeri Elektronikë dhe Telekomunikacioni Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.520, datë 18.10.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf
Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi: VKM Nr.911, datë 26.08.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.328, datë 07.08.2012pdf
Infermieri e Përgjithshme Bachelor Liçensimi: VKM Nr.911, datë 26.08.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.328, datë 07.08.2012pdf
Teknologji dhe Shkenca Farmaceutike Bachelor Liçensimi: VKM Nr.911, datë 26.08.2009pdf
Akreditimi: Program i ri dhe nuk ka hyrë në proçes 
Inxhinieri elektrike dhe elektronike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 198, datë 28.05.2013pdf
Akreditimi: Program i ri dhe nuk ka hyrë në proçes
Inxhinieri mekatronike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 198, datë 28.05.2013pdf
Akreditimi: Program i ri dhe nuk ka hyrë në proçes
a) Infermieri klinike;
b) Infermieri pediatrie;
c) Infermieri kirurgjikale;
d) Infermieri geriatrike.
Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 220, datë 29.5.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf
Farmaci Master shkencor (5 vjet) Liçensimi: Urdhër Nr.194, datë 28.04.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko



Akreditimi

Akreditim 2011 - 2012

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 01.08.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Institucionit dhe të Programeve të Studimit:
1. Bsc. Mësues i Arsimit Parashkollor
2. Bsc. Mësues i Arsimit Fillor
3. Bsc. Psikologji
4. Bsc. Sociologji
5. Bsc. Infermieri e Përgjithshme
6. Bsc. Informatikë Ekonomike
7. Bsc.Teknologji Informacioni 

Vendimi i KA

VKA Nr. 356, datë 13.07.2012web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr.328, datë 07.08.2012pdf

Akreditim 2012

Akreditim 2012 - 2013 (1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 30.04.2012 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Mp. Drejtim dhe Administrim i Arsimit
2. Msc. Shkenca Edukimi

Vendimi i KA

VKA Nr. 471, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri Ministrit Nr. 249, datë 12.06.2013pdf 

Akreditim 2012 - 2013 (2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 04.01.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Bsc Juridik dhe Administrim Publik
2. Bsc Juridik dhe Shkenca Ekonomike
3. Bsc Inxhinieri Informatike dhe Elektronike
4. Bsc Inxhinieri Elektronike dhe e Telekomunikacionit
5. Msc Shkenca Sociale
6. Msc Farmaci
7. Mp Infermieri Klinike
8. Mp Infermieri Kirurgjikale

Vendimi i KA

VKA Nr. 471, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 249, datë 12.06.2013pdf

Akreditim 2012 - 2013 (3)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 06.11.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.Bsc Financë Kontabilitet
2.Bsc Finance Shkenca Juridike

Vendimi i KA

VKA Nr. 471, datë 03.05.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 249, datë 12.06.2013pdf 

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 911, datë 26.8.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 194, datë 28.04.2011pdf
 • Urdhër Nr. 385, datë 05.08.2011pdf
 • Urdhër Nr. 520, datë 18.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 328, datë 07.08.2012pdf
 • Urdhër Nr. 198, datë 28.05.2013pdf
 • Urdhër Nr. 249, datë 12.06.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 129, datë 03.12.2010web
 • VKA Nr. 195, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 231, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 257, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 356, datë 13.07.2012web
 • VKA Nr. 452, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 471, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Vlerësimi Institucionalpdf
 • RVJ Bsc Infermieripdf
 • RVJ Bsc Informatikë Ekonomikepdf
 • RVJ Bsc Mësues i Arsimit Fillorpdf
 • RVJ Bsc Mësuesi për Arsimin Parashkollorpdf
 • RVJ Bsc Psikologjipdf
 • RVJ Bsc Sociologjipdf
 • RVJ Bsc Teknologji Informacionipdf
 • RVJ Bsc Drejtësi dhe Shkenca Ekonomike 2013pdf
 • RVJ Bsc Financë dhe Shkenca Juridike 2013pdf
 • RVJ Bsc Financë Kontabilitet 2013pdf
 • RVJ Bsc Inxhinjeri Elektronike dhe Telekomunikacioni 2013pdf
 • RVJ Bsc Inxh. Informatike dhe Elektronike 2013pdf
 • RVJ Bsc Juridik dhe Administrim Publik 2013pdf
 • RVJ MP Drejtim dhe Administrim Arsimi 2013pdf
 • RVJ MP Infermieri Kirurgjikale 2013pdf
 • RVJ MP Infermieri Klinike 2013pdf
 • RVJ Msc Farmaci 2013pdf
 • RVJ Msc Shkenca Edukimi 2013pdf
 • RVJ MSc Shkenca Sociale 2013pdf