Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

Not Found SHKOLLA E LARTË PRIVATE E EDUKIMIT

Adresa: Adresa Rruga Jordan Misja, Pallatet Genner 2, Tiranë
Tel:
+355 44 50 90 13/068 20 44 330
Email:  Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.cde.edu.al

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Shkolla e Lartë Universitare jo Publike e "Edukimit" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.830, datë 29.7.2009pdf. Ky institucion ofron programe studimi të ciklit të dytë (kliko Programet e studimit). Është i akredituar institucionalisht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.42, datë 06.02.2012pdf. Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi)  

Organigrama

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimit Informacion
Shkencat e Edukimit  Master profesional Liçensimi: VKM Nr.830, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim dhe Administrim i Arsimit Master profesional Liçensimi: VKM Nr.830, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.42, datë 06.02.2012pdf
Shkencat e Edukimit Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.830, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.42, datë 06.02.2012pdf
Mësuesi - Arsimit Fillor Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 546, datë 13.11.2012pdf
Akreditimi:
Mësuesi me profile:
 • Gjuhë Shqipe
 • Gjuhë Angleze
 • Letërsi
 • Histori Arti
 • Histori
 • Gjeografi
 • Matematikë
 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Shkenca Ekonomike
 • Qytetari
 • Fizikë
 • Biologji
 • Kimi
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 546, datë 13.11.2012pdf
Akreditimi:
Mësuesi - Arsimit Fillor Master shkencor(program 5 vjeçar) Liçensimi: Urdhër Nr. 546, datë 13.11.2012pdf
Akreditimi:

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Akreditimi

Akreditim 2011

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 02.06.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Msc Shkenca Edukimi
2. Mp Menaxhim dhe Administrim Arsimi

Vendimi i KA

VKA Nr. 283, datë 20.12.2011web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr.42, datë 06.02.2012pdf


Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr.830, datë 29.7.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 42, datë 06.02.2012pdf
 • Urdhër Nr. 546, datë 13.11.2012pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr.283, datë 20.12.2011web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm