Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

Not Fotund KOLEGJET PROFESIONALE, PRIVATE,“MEDICOM”

Adresa: Rr. E Elbasanit, Km 5, Lundër
Tel/Fax: +355672060190
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.medicom.edu.al

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Kolegjet Profesional Private "Medicom" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.797, datë 22.7.2009pdf. Ky institucion ofron 2 programe studimi të ciklit të parë "Bachelor" (kliko Programet e studimit). Është i akredituar institucionalisht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.422, datë 01.09.2011pdf. Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi)  

Organigrama

Programet e studimit

Programi
Cikli i studimit Informacion
Infermieri e Përgjithshme Bachelor Liçensimi: VKM Nr.797, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.422, datë 01.09.2011pdf
Teknik Laboratori Bachelor Liçensimi: VKM Nr.797, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.422, datë 01.09.2011pdf

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti. 

Akreditimi

Akreditim 2010 - 2011

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 26.05.2010 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Teknikë Laboratori
2. Bsc Infermieri e Përgjithshme

Vendimi i KA

VKA Nr. 226 datë 29.07.2011web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr.422, datë 01.09.2011pdf 

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr.797, datë 22.7.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr.422, datë 01.09.2011pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

  • VKA Nr. 226 datë 29.07.2011web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm