Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

universiteti vitrina SHKOLLA E LARTË PRIVATE “VITRINA”

Adresa: Blv. Dëshmorët e Kombit, (prapa Kuvendit Popullor), Tiranë
Tel/Fax: +355 42 42 09 90
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.vitrina.edu.al

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Vitrina" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.608, datë 06.05.2009pdf. Është akredituar institucionalisht me Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf.Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle (kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditmit të kryera nga ky institucion (kliko Akreditimi)  

Organigrama

Organigrama


Për më shumë informacion kliko

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Shkenca Politike Bachelor Liçensimi: VKM Nr.608, datë 6.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf
Marrëdhënie Ndërkombëtare Bachelor Liçensimi: VKM Nr.608, datë 6.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.608, datë 6.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf
Financë - Bankë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.608, datë 6.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf
Menaxhim Biznesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.608, datë 6.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf
Menaxhim Turizmi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.608, datë 6.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf
Inxhinjeri Informatike Bachelor Liçensimi: VKM Nr.608, datë 6.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf
Inxhinjeri Elektronike Bachelor Liçensimi: VKM Nr.608, datë 6.5.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf
Inxhinjeri Elektrike Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Mekatronikë Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Administrim Publik Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Gjuhë dhe Letërsi Arabe Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Sociologji Bachelor  LiçensimiUrdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Gazetari - komunikim Bachelor  LiçensimiUrdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Mësuesi - Arsimi parashkollor

Bachelor  LiçensimiUrdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Mësuesi - Cikli i Ulët

Bachelor  LiçensimiUrdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Gjuhë angleze

Bachelor  LiçensimiUrdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Infermieri

Bachelor  LiçensimiUrdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Psikologji

Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 11, datë 17.01.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Teknologji informacioni dhe komunikimi

Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 11, datë 17.01.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Inxhinieri telekomunikacioni

Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 11, datë 17.01.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Inxhinjeri Ndërtimi

Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

E drejte penale

Master profesional  LiçensimiUrdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Menaxhirn dhe marketing

Master profesional  LiçensimiUrdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Administrim vendor dhe ekzekutiv

Master profesional  LiçensimiUrdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Inxhinjeri Informatike

Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.268, datë 28.06.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Menaxhim i institucionit arsimor

Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 226, datë 04.06.2013pdf
Akreditimi:

Edukim me profil mesimdhënie e përgjithshme

Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 226, datë 04.06.2013pdf
Akreditimi:

Mekatronikë

Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 338, datë 19.08.2013pdf
Akreditimi:

Shëndet publik

Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 338, datë 19.08.2013pdf
Akreditimi:

Mësimdhënie në gjuhën angleze

Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 226, datë 04.06.2013pdf
Akreditimi:

Psikologji këshillimi

Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 226, datë 04.06.2013pdf
Akreditimi:

Inxhinjeri Elektronike

Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.268, datë 28.06.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Stomatologji Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Farmaci Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Mjekesi Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.381, date 05.08.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Finance - bankë Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Komunikim politik Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.177, date 26.04.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
E Drejtë Civile dhe Tregtare Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.202, datë 17.05.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Arkitekturë Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 11, datë 17.01.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Akreditimi

Akreditim 2011 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 15.02.2011.

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Menaxhim Biznesi
2. Bsc Financë-Bankë
3. Bsc Menaxhim Turizmi
4. Bsc Drejtësi
5. Bsc Inxhinieri Elektronike
6. Bsc Inxhinieri Informatike
7. Bsc Shkenca Politike
8. Bsc Marrëdhënie Ndërkombëtare 

Vendimi i KA

VKA Nr. 424, datë 11.01.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf 

Akreditim 2013 - 2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 20.02.2013.

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim të Programeve të Studimit:
1.Bsc Gazetari-Komunikim
2.Bsc Inxhinieri Elektrike
3.Bsc Mekatronikë
4.Bsc Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
5.Bsc Psikologji
6.Bsc Sociologji
7.Bsc Mësuesi"Cikël i Ulët"
8.Bsc Mësuesi"Arsim Parashkollor"
9.Bsc Gjuhë Angleze
10.Bsc Inxhinieri Ndërtimi
11.Bsc Gjuhë dhe Letërsi Arabe
12.Bsc Infermieri
13.Bsc Administrim Publik
14.Bsc Inxhinieri Telekomunikacioni
15.Mp Administrim Vendor dhe Ekzekutiv
16.Mp E Drejta Penale
17.Mp Menaxhim dhe Marketing
18.Mp Inxhinieri Informatike
19.Msc Financë Bankë
20.Msc Inxhinieri Elektronike
21.Msc Arkitekturë
22.Msc Stomatologji
23.Msc Mjekësi
24.Msc Farmaci
25.Msc E Drejtë Civile dhe Tregtare
26.Msc Komunikim Politik

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 608, datë 06.05.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 381, date 05.08.2011pdf
 • Urdhër Nr. 11, datë 17.01.2012pdf
 • Urdhër Nr. 154, datë 13.04.2012pdf
 • Urdhër Nr. 177, date 26.04.2012pdf
 • Urdhër Nr. 202, datë 17.05.2012pdf
 • Urdhër Nr. 268, datë 28.06.2012pdf
 • Urdhër Nr. 56, datë 06.02.2013pdf
 • Urdhër Nr. 226, datë 04.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 338, datë 19.08.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 167, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 192, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 234, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 274, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 287, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 317, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 322, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 327, datë 08.06.2012web
 • VKA Nr. 424, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 451, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Drejtësi 2012pdf
 • RVJ Bsc Financë Bankë 2012pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Elektronike 2012pdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Informatike 2012pdf
 • RVJ Bsc Marrëdhënie Ndërkombëtare 2012pdf
 • RVJ Bsc Menaxhim Biznesi 2012pdf
 • RVJ Bsc Menaxhim Turizmi 2012pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Politike 2012pdf
 • RVJ Akreditimin Institucionalpdf