Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

u nderkombetar INSTITUCIONI PRIVAT "SHKOLLA E LARTË NDËRKOMBËTARE E TIRANËS"
Adresa: Rruga e Elbasanit, Ish ambasada Franceze, Tiranë
Tel/Fax: 0692082002
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.universitetinderkombetar.com
I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Institucioni Privat "Shkolla e Lartë Ndërkombëtare e Tiranës" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.281, datë 18.3.2009pdf. Është akredituar institucionalisht me Urdhër Nr. 57, datë 06.02.2013pdf Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle (kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion (kliko Akreditimi)  

Organigrama

Programet e studimit

Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe të Edukimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.281, datë 18.3.2009pdf              
Akreditimi: Urdhër Nr. 57, datë 06.02.2013pdf
Mësuesi cikli I ulët Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 219, datë 29.5.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Mësuesi cikli parashkollor Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 219, datë 29.5.2012pdf
Akreditimi: Program i ri dhe ende nuk ka hyrë në proçes
Psikologji Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.38, datë 02.02.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 324, datë 15.08.2013pdf
Shkencat e Edukimit Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.38, datë 02.02.2012pdf
Akreditimi: Program i ri dhe ende nuk ka hyrë në proçes
E Drejtë Penale Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.384, datë 05.08.2011
Akreditimi: Program i ri dhe ende nuk ka hyrë në proçes 
E Drejtë Publike Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.384, datë 05.08.2011
Akreditimi: Program i ri dhe ende nuk ka hyrë në proçes  
Shkencat e Edukimit Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.38, datë 02.02.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
E Drejtë Civile Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 218, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Ekonomisë, Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Ekonomi - Menaxhim Bachelor Liçensimi: VKM Nr.281, datë 18.3.2009pdf
 Akreditimi: Urdhër Nr. 57, datë 06.02.2013pdf
Ekonomi - Financë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.281, datë 18.3.2009pdf
 Akreditimi: Urdhër Nr. 57, datë 06.02.2013pdf
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 219, datë 29.5.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Financë bankë Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 384, datë 05.08.2011
Akreditimi: Program i ri dhe ende nuk ka hyrë në proçes 
Administrim publik Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 66, datë 12.02.2013pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Administrim Biznesi Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 218, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:
Marketing Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 218, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:
Financë Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 384, datë 05.08.2011
Akreditimi: Program i ri dhe ende nuk ka hyrë në proçes 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

ProgramiCikli i studimitInformacion
Infermieri e përgjithshme Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 219, datë 29.5.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Farmaci Master shkencor(5 vjet) Liçensimi: Urdhër Nr. 219, datë 29.5.2012pdf
Akreditimi: Program i ri dhe ende nuk ka hyrë në proçes 

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion klikoni


Akreditimi

Akreditim 2012 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 10.01.2012.

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Drejtësi
2. Bsc Ekonomi - Financë
3. Bsc Ekonomi - Menaxhim 

Vendimi i KA

VKA Nr. 425, datë 11.01.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 57, datë 06.02.2013pdf 

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 27.02.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim të Programeve të Studimit:
1. BSc Mësuesi për Ciklin e Ulët
2. Bsc Psikologji
3. Bsc Infermieri e Përgjithshme
4. Bsc Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
5. Mp Administrim Publik
6. Msc Shkenca Edukimi

Vendimi i KA

VKA Nr. 513, datë 18.07.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencave Nr. 324, datë 15.08.2013pdf

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion klikoni

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr.281, datë 18.3.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 384, datë 05.08.2011
 • Urdhër Nr. 38, datë 02.02.2012pdf
 • Urdhër Nr. 219, datë 29.05.2012pdf
 • Urdhër Nr. 57, datë 06.02.2013pdf
 • Urdhër Nr. 66, datë 12.02.2013pdf
 • Urdhër Nr. 218, datë 31.05.2013pdf
 • Urdhër Nr. 234, datë 06.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 324, datë 15.08.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 126, datë 03.12.2010web
 • VKA Nr. 151, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 155, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 168, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 194, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 271, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 292, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 293, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 306, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 403, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 425, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 439, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 479, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 513, datë 18.07.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Drejtësi 2012pdf
 • RVJ Bsc Ekonomi, Menaxhim dhe Ekonomi Financë 2012pdf
 • RVJ Vlerësimin Institucional(External Evaluation Report)pdf
 • RVJ BSc Psikologji 2013pdf