Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë"
Adresa: Bulevardi Vlorë– Skelë, PO. Box 4358 Posta Vlorë, AL – 9401 Vlorë, Shqipëri.
Tel/Fax: +35533411555/666
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.unipavaresia.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Ekonomi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
2 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
3 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
4 Bachelor Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Financë dhe Kontabiliteti i Firmave Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
2 Master profesional Financë dhe Bankë Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
3 Master profesional Specialist i së Drejtës për Administratën Publike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
4 Master profesional Specialist i së Drejtës për Sistemin Bankar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
5 Master profesional Specialist i së Drejtës për Shoqëritë Tregtare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
6 Master profesional Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
7 Master profesional Specialist Programues Sistemesh Software Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
8 Master profesional Aplikime Sistemesh Informative në Administratën Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
9 Master i shkencave Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
10 Master i shkencave Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
11 Master i shkencave E Drejtë Publike dhe e Drejtë Ndërkombëtare Publike Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: N/A
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
12 Master i shkencave Financa Publike dhe Administrim Publik Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 388, datë 10.08.2011
13 Master i shkencave Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: N/A
14 Master i shkencave E Drejtë Private dhe e Drejtë Ndërkombëtare Private Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: N/A
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
15 Master i shkencave Studime Europiane Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: N/A
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A
16 Master i shkencave(PI) Arkitekurë Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr. 279, datë 12.03.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Institucional pdf
  • RVJ Bsc Drejtesi pdf
  • RVJ Bsc Ekonomi pdf
  • RVJ Bsc Inxh Informatike pdf
  • RVJ Bsc Shkenca Politike pdf