Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Nr 52, Tiranë
Tel/Fax: +35542421774
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.umsh.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 177, datë 19.02.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Studime Psikosociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMAS Nr. 409, datë 27.07.2016
2 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: VKM Nr. 177, date 19.02.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
3 Bachelor Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 383, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
4 Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; a. Administratë Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
5 Bachelor Informatikë Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 225, datë 04.06.2013
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 283, datë 30.05.2016
6 Bachelor Juridik Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 225, datë 04.06.2013
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 344, datë 17.09.2015
7 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: VKM Nr. 177, datë 19.02.2009
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
8 Bachelor Ekonomi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: VKM Nr. 177, date 19.02.2009
Dokument Riorganizimi: UMASH Nr. 383, datë 05.08.2011

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Sistemet e Informacionit në Biznes Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMAS Nr. 408, datë 27.07.2016
2 Master profesional Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politika Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
3 Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
4 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
5 Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
6 Master i shkencave E Drejtë Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMAS Nr. 346, date 17.09.2015
7 Master i shkencave E Drejtë Civilie dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMAS Nr. 345 datë 17.09.2015
8 Master i shkencave Sistemet e Informacionit në Biznes Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMAS Nr. 410, datë 27.07.2016
9 Master i shkencave Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMAS Nr. 401, datë 22.07.2016
10 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
11 Master i shkencave Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
12 Master i shkencave Financë Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Menaxh Artipdf
 • RVJ Menaxh Shëndetipdf
 • RVJ MP Administrim Biznesi dhe MP Shkenca Politike dhe Administrative me profil Administratë Publikepdf
 • RVJ MP Administrim Publikpdf
 • RVJ MP Marrëdhënie Ndërkombëtare me drejtim Studime Europianepdf
 • RVJ Mp Marrëdhënie Ndërkombëtare me drejtim Studime Mesdhetarepdf
 • RVJ Mp Menaxhim Turizmipdf
 • RVJ Mp Menaxhim Biznesi profili Pasuritëpdf
 • RVJ MP Menaxhim Arsimipdf
 • RVJ MP Shkenca Politike dhe Administrativepdf
 • RVJ MSc Financëpdf
 • RVJ MSc Shkenca Politikepdf
 • RVJ Bsc Juridik pdf
 • RVJ Bsc Informatikë Biznesipdf