Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Nr 52, Tiranë
Tel/Fax: +35542421774
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.umsh.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 177, datë 19.02.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Studime Psikosociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMAS Nr. 409, datë 27.07.2016
2 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: VKM Nr. 177, date 19.02.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
3 Bachelor Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 383, datë 05.08.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
4 Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; a. Administratë Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
5 Bachelor Informatikë Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 225, datë 04.06.2013
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 283, datë 30.05.2016
6 Bachelor Juridik Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 225, datë 04.06.2013
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 344, datë 17.09.2015
7 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: VKM Nr. 177, datë 19.02.2009
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
8 Bachelor Ekonomi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: VKM Nr. 177, date 19.02.2009
Dokument Riorganizimi: UMASH Nr. 383, datë 05.08.2011

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Sistemet e Informacionit në Biznes Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMAS Nr. 408, datë 27.07.2016
2 Master profesional Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politika Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
3 Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
4 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
5 Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
6 Master i shkencave E Drejtë Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMAS Nr. 346, date 17.09.2015
7 Master i shkencave E Drejtë Civilie dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMAS Nr. 345 datë 17.09.2015
8 Master i shkencave Sistemet e Informacionit në Biznes Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMAS Nr. 410, datë 27.07.2016
9 Master i shkencave Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMAS Nr. 401, datë 22.07.2016
10 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
11 Master i shkencave Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
12 Master i shkencave Financë Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Licensimi: UMASh Nr. 482, datë 03.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Menaxh Artipdf
 • RVJ Menaxh Shëndetipdf
 • RVJ MP Administrim Biznesi dhe MP Shkenca Politike dhe Administrative me profil Administratë Publikepdf
 • RVJ MP Administrim Publikpdf
 • RVJ MP Marrëdhënie Ndërkombëtare me drejtim Studime Europianepdf
 • RVJ Mp Marrëdhënie Ndërkombëtare me drejtim Studime Mesdhetarepdf
 • RVJ Mp Menaxhim Turizmipdf
 • RVJ Mp Menaxhim Biznesi profili Pasuritëpdf
 • RVJ MP Menaxhim Arsimipdf
 • RVJ MP Shkenca Politike dhe Administrativepdf
 • RVJ MSc Financëpdf
 • RVJ MSc Shkenca Politikepdf
 • RVJ Bsc Juridik pdf
 • RVJ Bsc Informatikë Biznesipdf