Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

Logo Mungon!

KOLEGJIT PROFESIONAL PRIVAT, "DENTARIUM-AL"


KY INSTITUCION KA PËRFUNDUAR AKTIVITETIN  E TIJ DHE NUK OFRON PROGRAME STUDIMI. TË DHËNAT E MËPOSHTME JEPEN VETËM PËR INFORMACION! 

Adresa: Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: 

 


Organigrama

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Protezist Stomatolog Bachelor Liçensimi: VKM Nr.73, datë 21.1.2009pdf
Akreditimi:

Stafi akademik

Akreditimi

Rankimi dhe analiza

Studentët

Kërkimi shkencor

Dokumente

VKM Nr.73, datë 21.1.2009pdf