Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

illyria INSTITUCIONI PRIVAT I ARSIMIT TË LARTË, "SHKOLLA E LARTË "ILLYRIA""

Adresa: Rr. Qemal Stafa, Tiranë
Tel/Fax: +355 42 2341450
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uni-illyria.com

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "Shkolla e Lartë Illyria" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.1360, datë 10.10.2008pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle(kliko Programet e studimit). Është i akredituar institucionalisht në Fakultetin e Drejtësisë me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Urdhër Nr. 487, datë 04.10.2011pdf. Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi)  

Organigrama

Programet e studimit

Fakulteti i Shkencave Politike dhe Ekonomike

ProgramiCikli i StudimitInformacion
Shkenca Politike Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 1360, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 487, datë 04.10.2011pdf
Administrim Biznes Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 393, datë 19.5.2010pdf
Akreditimi:
Finance Kontabilitet Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 393, datë 19.5.2010pdf
Akreditimi:
Shkenca Politike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr. 393, datë 19.5.2010pdf
Akreditimi:
Marrëdhënie Ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr. 393, datë 19.5.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 237, datë 06.06.2013pdf
Administrim Biznes Master shkencor Liçensimi: VKM Nr. 393, datë 19.5.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 237, datë 06.06.2013pdf
Menaxhim Bankar Master shkencor Liçensimi: VKM Nr. 393, datë 19.5.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 237, datë 06.06.2013pdf
Politikat e Sigurisë Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 215, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Drejtësisë

ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.1360, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 332, datë 08.08.2012pdf
Drejtesi me profile:
 • E drejte Civile
 • E drejte Publike
 • E drejte Penale
MND Liçensimi: VKM Nr.393, datë 19.5.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.36, datë 01.02.2012pdf
E Drejtë Civile me profile:
 • E Drejtë Familjare
 • E Drejtë Kontraktore
 • E Drejtë Tregëtare
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.465, datë 03.10.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 237, datë 06.06.2013pdf
E Drejtë Publike me profile:
 • E Drejtë Administrative
 • Organizimi dhe Funksionimi i Shtetit
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.465, datë 03.10.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 237, datë 06.06.2013pdf
E Drejtë Penale me profile:
 • Krimet Kundër Pasurisë
 • Krimet Kundër Shtetit
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.465, datë 03.10.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 237, datë 06.06.2013pdf


Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko


Akreditimi

Akreditimi 2010 - 2011

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 05.11.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Drejtësi
2. Bsc Shkenca Politike

Vendimi i KA

VKA Nr. 242 datë 16.09.2011web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit  Nr.487, datë 04.10.2011pdf 

Akreditimi 2011 - 2012

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 14.02.2011.

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim të Fakultetit dhe Programit të Studimit:
1. MND në Drejtësi me profile: E Drejtë Civile; E Drejtë Penale; E Drejtë Publike 

Vendimi i KA

VKA Nr. 282, datë 20.12.2011web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr.36, datë 01.02.2012pdf 

Akreditimi 2012

Akreditim 2012 (1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 01.03.2012 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
Bsc Drejtësi (4 vjeçar)

Vendimi i KA

VKA Nr. 354, datë 13.07.2012web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 332, datë 08.08.2012pdf

Akreditim 2012 - 2013 (2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 05.12.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Bsc Financë Kontabilitet
2. Bsc Administrim Biznesi

3. Msc E Drejtë Publike me profile:a) E Drejtë Administrative b)Organizim Shteti
4. Msc E Drejtë Civile me profilet:a)E Drejtë Kontraktore,b) E Drejtë Familjare,c)E Drejtë Tregtare
5. Msc E Drejtë Penale me profilet:a)Krimet Kundër Pasurise,b)Krimet Kundër Shtetit(18.12.2012 ndryshimi i emërtimit të programit)
6. Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare
7. Msc Administrim Biznesi
8. Msc Menaxhim Bankar

Vendimi i KA

VKA Nr. 472, datë 03.05.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 237, datë 06.06.2013pdf


Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1360, datë 10.10.2008pdf
 • VKM Nr. 393, datë 19.5.2010pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 483, datë 03.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 487, datë 04.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 36, datë 01.02.2012pdf
 • Urdhër Nr. 286, datë 03.09.2009pdf
 • Urdhër Nr. 332, datë 08.08.2012pdf
 • Urdhër Nr. 465, datë 03.10.2012pdf
 • Urdhër Nr. 40, datë 01.02.2013pdf
 • Urdhër Nr. 237, datë 06.06.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 153, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 200, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 242, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 252, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 282, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 354, datë 13.07.2012web
 • VKA Nr. 416, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 446, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 472, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Drejtësi (4 vjeçar) 2012pdf
 • RVJ Bsc Administrim- Biznesi 2013pdf
 • RVJ Bsc Financë - Kontabilitet 2013pdf
 • RVJ Msc Administrim- Biznes 2013pdf
 • RVJ Msc E Drejtë civile 2013pdf
 • RVJ Msc E Drejtë Penale 2013pdf
 • RVJ Msc E Drejtë Publike 2013pdf
 • RVJ Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare 2013pdf
 • RVJ Msc Menaxhim Bankar 2013pdf