Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

NofFoundLogo INSTITUCIONI I ARSIMIT TË LARTË, PRIVAT, "SHKOLLA E LARTË NËNA MBRETËRESHË, GERALDINË"

Adresa: Lagja "Pjetër Budi", Burrel
Tel/Fax: 0665592062
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: --//--

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Institucioni i Arsimit të Lartë Privat "Shkolla e Lartë Nëna Mbretëresh Geraldinë" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 1133, datë 5.8.2008pdf. Ky institucion ofron 2 programe studimi të ciklit të parë Bachelor (kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion (kliko Akreditimi)  

Organigrama

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Infermier i Përgjithshëm Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 1133, datë 5.8.2008pdf
Akreditimi: VKA Nr. 428, datë 11.01.2013web
Mësues i Ciklit të Ulët Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 1133, datë 5.8.2008pdf
Akreditimi: VKA Nr. 428, datë 11.01.2013web

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Akreditimi

Akreditim 2010 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 

Akreditim për IAL/Programet

Kërkese për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. DNP Infermieri
2. DNP Mesues i Ciklit të Ulët

Vendimi i KA

VKA Nr. 428, datë 11.01.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

 

Procedura për heqjen e kushteve (Follow-Up)

1. Më datë 02.07.2013 Institucioni paraqet kërkesën  për heqjen e kushteve për të dy programet e studimit.
2. Më datë 04.07.2013 Institucioni paraqet RVB për të dy programet e studimit.
3. Më datë 08.07.2013 Instiucioni njihet me përbërjen e GVJ për të dy programet e studimit.
4. Më datë 19.09.2013 u zhvillua vizita e GVJ në Institucion.

Akreditim 2013-2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional 
Vendimi i KA VKA Nr. 489, datë 03.06.2013web 
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  


Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 1133, datë 5.8.2008pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

Vendime të Këshillit të Akreditimit

  • VKA Nr. 409, datë 11.01.2013web
  • VKA Nr. 428, datë 11.01.2013web
  • VKA Nr. 464, datë 03.05.2013web
  • VKA Nr. 489, datë 03.06.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Akreditim Institucional 2013pdf
  • RVJ Bsc Mësues i Ciklit të Ulët 2012pdf
  • RVJ Bsc Infermieri 2012pdf