Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

universiteti europian i turizmit INSTITUCIONI PRIVAT I ARSIMIT TË LARTË, "SHKOLLA E LARTË EUROPIANE PËR TURIZMIN"

Adresa: Blv. ZOGU I
Tel/Fax:
+355 42 265 265
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website:www.euft.eu

Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "Shkolla e Lartë Europiane për Turizmin" ishte një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.829, datë 4.6.2008pdf
Këtij institucion iu  hoq licensa me Vendim të Këshillit të Ministrave, datë 26.09.2012pdf

Organigrama

Organigrama


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Programet e studimit

ProgramiCikli i StudimitInformacion
Ekonomi Turizmit me drejtime:
·Ekonomi Turizmi
·Politikat e Turizmit
Bachelor Liçensimi: VKM Nr.829, datë 4.6.2008pdf
Akreditimi:
Administrim të Shërbimeve Turistike me drejtime:
·Restoranteri
·Hoteleri
Bachelor Liçensimi: VKM Nr.829, datë 4.6.2008pdf
Akreditimi: 
Teknologji dhe Informacion Bachelor Liçensimi: VKM Nr.829, datë 4.6.2008pdf
Akreditimi: 
Komunikim dhe Gjuhë Biznesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.829, datë 4.6.2008pdf
Akreditimi: 
Hoteleri Master profesional Liçensimi: VKM Nr.829, datë 4.6.2008pdf
Akreditimi: 
Turizëm Master profesional Liçensimi: VKM Nr.829, datë 4.6.2008pdf
Akreditimi: 
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Master profesional Liçensimi: VKM Nr.829, datë 4.6.2008pdf
Akreditimi: 

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko


Akreditimi

Akreditim 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 Më datë 24.03.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe programeve:
DNP Turizëm me profile a)Ekonomia e Turizmit b) Politikat e Turizmit
DNP Administrim i Shërbimeve Turistike me profile a) Restoranteri b) Hoteleri
DNP Teknologji e Informacionit
DNP Komunikim dhe Gjuhë Biznesi
MNP në Turizëm
MNP në Hoteleri

Miratimi nga APAAL/KA

 

Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm

 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm

 

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm

 

Vizita në Institucion

 

Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm

 

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

 

Vendimi i KA

 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

 


Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Dokumente


  • VKM Nr.829, datë 4.6.2008pdf