Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla e Larte "Nehemia Gateway"
Adresa: Rruga Nehemia 7304, Buçimas, Pogradec
Tel/Fax: +355 (0) 868 20002
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.ng-university.org
Dokument licensimi: VKM Nr. 830, datë 04.06.2008
Dokument akreditimi:
Statusi aktual i akreditimit: Në proces akreditimi

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Biznes dhe Ekonomi Njësia: Fakulteti i Biznesit dhe Teknologjisë
Licensimi: VKM Nr. 830, datë 04.06.2008
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 235, datë 06.06.2013

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master i shkencave Lidership dhe Vlerësim Arsimor Njësia: Fakuleti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 830, datë 04.06.2008

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm