Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla e Larte "Nehemia Gateway"
Adresa: Rruga Nehemia 7304, Buçimas, Pogradec
Tel/Fax: +355 (0) 868 20002
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.ng-university.org
Dokument licensimi: VKM Nr. 830, datë 04.06.2008
Dokument akreditimi:
Statusi aktual i akreditimit: Në proces akreditimi

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Biznes dhe Ekonomi Njësia: Fakulteti i Biznesit dhe Teknologjisë
Licensimi: VKM Nr. 830, datë 04.06.2008
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 235, datë 06.06.2013

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master i shkencave Lidership dhe Vlerësim Arsimor Njësia: Fakuleti i Shkencave Humane
Licensimi: VKM Nr. 830, datë 04.06.2008

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm