Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

uatlogo INSTITUCIONI I ARSIMIT TË LARTË "SHKOLLA E LARTË AMERIKANE E TIRANËS"

Adresa: Rruga e Elbasanit, Km. 5, Lundër, Tiranë
Tel: +355 42 232 086
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uat.edu.al

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "Shkolla e Lartë Amerikane e Tiranës" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.259, datë 27.2.2008pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle (kliko Programet e studimit). Është i akredituar institucionalisht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.209, datë 12.05.2011pdf. Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi

Organigrama

Organigrama


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Programet e studimit

ProgramiCikli i StudimitInformacion
Financë-Bankë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
 Akreditimi: Urdhër Nr.404, datë 18.08.2011pdf 
Infermieri Bachelor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.209, datë 12.05.2011pdf
Teknik Laboratori Bachelor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
Akreditimi:Urdhër Nr.209, datë 12.05.2011pdf
Fizioterapi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
Akreditimi:Urdhër Nr.209, datë 12.05.2011pdf
Teknik Farmacist Bachelor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
Akreditimi:Urdhër Nr.209, datë 12.05.2011pdf
Teknik Imazherie Bachelor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
Akreditimi:Urdhër Nr.209, datë 12.05.2011pdf
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 423, datë 01.09.2011pdf
Jurist/Specialist Ndërmarrjeje Bachelor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 423, datë 01.09.2011pdf
Administrim Biznesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
 Akreditimi: Urdhër Nr.404, datë 18.08.2011pdf 
Psikologji Bachelor Liçensimi:Urdhër Nr.102, datë 21.03.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Fashion Design Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.463, datë 02.10.2012pdf
Akreditimi:
Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 518, datë 17.10.2011pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Mësues i Arsimit Fillor Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 518, datë 17.10.2011pdf
Akreditimi:
Mësues i Arsimit Parashkollor Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 518, datë 17.10.2011pdf
Akreditimi:
Shkenca Edukimi Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 518, datë 17.10.2011pdf
Akreditimi:
Politika Arsimore dhe Menaxhim Arsimi Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr. 518, datë 17.10.2011pdf
Akreditimi:
Farmaci Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 518, datë 17.10.2011pdf
Akreditimi:
Në proçes akreditimi
Stomatologji Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.259, datë 27.2.2008pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 327, datë 12.07.2011pdf
Arkitekturë Master shkencor Liçensimi:Urdhër Nr.102, datë 21.03.2012pdf
Akreditimi: 
Drejtësi me profile:
 • E Drejtë Ndërkombetare dhe Europiane;
 • Ligji në Teknologjite e Informacionit, Media dhe Komunikacioni;
 • E Drejtë Nderkombëtare Biznesi;
 • E Drejtë Bankare dhe Rregullim Financiar;
 • E Drejtë Tregtare dhe e Koorporatave;
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 221, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Akreditimi

Akreditim 2010 - 2011

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 Më datë 15.04.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. DNP Infermieri
2. DNP Teknik Laboratori
3. DNP Fizioterapi
4. DNP Teknik Farmacist
5. DNP Teknik Imazherie
6. DIND Stomatologji
7. DNP Drejtësi
8. DNP Jurist/Specialist Ndërmarje
9. DNP Administrim Biznesi
10. DNP Financë Bankë

Vendimi i KA

VKA Nr. 178 datë 30.05.2011web
VKA Nr. 187 datë 24.06.2011web
VKA Nr. 224 datë 29.07.2011web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 209, datë 12.05.2011pdf
Urdhëri i Ministrit Nr. 404, datë 18.08.2011
pdf

Urdhër Nr. 423, datë 01.09.2011pdf

Akreditim 2013-2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 07.03.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim të Programeve të Studimit:
1. Bsc Psikologji
2. Bsc Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
3. Msc Farmaci


Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 259, datë 27.2.2008pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportitclose

 • Urdhër Nr. 209, datë 12.05.2011pdf
 • Urdhër Nr. 404, datë 18.08.2011pdf
 • Urdhër Nr. 423, datë 01.09.2011pdf
 • Urdhër Nr. 518, datë 17.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 102, datë 21.03.2012pdf
 • Urdhër Nr. 232, datë 07.06.2012pdf
 • Urdhër Nr. 77, datë 19.02.2013pdf
 • Urdhër Nr. 221, datë 31.05.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 161, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 178, datë 30.05.2011web
 • VKA Nr. 187, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 224, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 246, date 16.09.2011web
 • VKA Nr. 267, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 414, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 415, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 477, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm