Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Universiteti Privat Epoka
Adresa: Rr. Tiranë - Rinas, Rinas
Tel/Fax: +355 42 232 086
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.epoka.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Dokument akreditimi: Urdher Nr.260, datë 07.06.2011
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor 4 vjet Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Dokument Riorganizimi: Urdhër Nr. 517, datë 17.11.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
2 Bachelor 4 vjet Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Dokument Riorganizimi: Urdhër Nr. 213, datë 25.05.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
3 Bachelor 4 vjet Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Dokument Riorganizimi: Urdhër Nr. 213, date 25.05.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
4 Bachelor 4 vjet Ekonomik Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Dokument Riorganizimi: Urdhër Nr. 312, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.260, datë 07.06.2011
5 Bachelor 4 vjet Financë - Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 281, datë 12.3.2008
Dokument Riorganizimi: Urdhër Nr. 312, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
6 Bachelor 4 vjet Administrim - Biznes Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 281, datë 12.3.2008
Dokument Riorganizimi: Urdhër Nr.312, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.260, datë 07.06.2011
7 Bachelor 4 vjet Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Dokument Riorganizimi: Urdhër Nr. 213, datë 25.05.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 260, datë 07.06.2011
8 Bachelor Informatikë Ekonomike Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: UMASh Nr. 175, datë 26.04.2012
Dokument akreditimi: UMASr Nr. 358, datë 25.09.2015
9 Bachelor Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: UMASh Nr. 222, datë 31.05.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 288, datë 30.05.2016
10 Bachelor Inxhinieri elektronike dhe komunikimi dixhital Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 269, datë 28.06.2012
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 232, datë 06.06.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 359, datë 25.09.2015
11 Bachelor Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: UMASh Nr. 312, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
12 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 213, datë 25.05.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
13 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 213, datë 25.05.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
14 Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: UMASh Nr. 213, datë 25.05.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
15 Bachelor Financë - Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: UMASh Nr. 312, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
16 Bachelor Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: UMASh Nr. 312, datë 27.07.2012
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
17 Bachelor Financë - Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: Shkresë MASH Nr. prot, 1983, datë 04.04.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Menaxhim Biznesi, me profil Menaxhim Arsimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: Urdhër Nr. 175, datë 26.04.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 321, datë 13.08.2013
2 Master profesional Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 38, datë 01.02.2013
3 Master profesional Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
4 Master profesional Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 90, datë 10.02.2010
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
5 Master profesional Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
6 Master profesional Financë - Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Dokument akreditimi: Urdher Nr. 286, date 06.07.2012
7 Master profesional Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
8 Master profesional Studime Evropiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
9 Master i shkencave Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
10 Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
11 Master i shkencave Shkenca politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr.908, datë 26.08.2009
Dokument akreditimi: Urdher Nr. 338, date 14.08.2012
12 Master i shkencave Financë - Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
13 Master i shkencave Administrim - Biznes Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr.908, datë 26.08.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
14 Master i shkencave Studime Europiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: N/A
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
15 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a) Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b) Menaxhim i Ndërtimeve Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 90, datë 10.02.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 286, datë 06.07.2012
16 Master i shkencave Ekonomiks Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: Urdhër Nr.517, datë 17.10.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 273, datë 24.05.2016
17 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: Urdher Nr. 269, date 28.06.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 435, datë 25.08.2016
18 Master i shkencave(PI) Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: UMASh Nr. 517, datë 17.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
19 MND Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
20 MND Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
21 MND Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 90, datë, 10.02.2010
22 MND Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
23 MND Financë - Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
24 MND Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 908, datë 26.08.2009
25 MND Studime Evropiane Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Licensimi: VKM Nr. 908, date26.08.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Arkitekturë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 565 date 19.11.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 314, datë 10.06.2016
2 Doktoratë Inxhinieri Kompjuterike Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASH Nr. 565, datë 19.11.2012
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 555, datë 23.11.2016
3 Doktoratë Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 565, datë 19.11.2012
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 132, datë 24.03.2016
4 Doktoratë Ekonomiks me profile: a. Ekonomiks; b. Financë - Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 565, datë 19.11.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 149, datë 30.03.2016
5 Doktoratë Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 565, datë 19.11.2012
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 150, datë 30.03.2016
6 Doktoratë Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 565, datë 19.11.2012
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 148, datë 30.03.2016

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ vlerësimin Institucionalpdf
 • RVJ Bsc Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistikpdf
 • RVJ Doc Arkitekturë pdf
 • RVJ MSc dhe MP Administrim Biznesipdf
 • RVJ MSc dhe MP Arkitekturepdf
 • RVJ MSc dhe MP Financë Bankëpdf
 • RVJ MSc dhe MP Inxhinieri Kompjuterikepdf
 • RVJ MSc dhe MP Inxhinieri Ndertimipdf
 • RVJ MSc Studime Europianepdf
 • RVJ MSc dhe Mp Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombetarepdf
 • RVJ MP Administrim Biznesipdf
 • RVJ Mp Menaxhim Biznesi me profil, Menaxhim Arsimipdf
 • RVJ Bsc Inxhinieri Elektronike dhe Komunikim Dixhital pdf
 • RVJ MSc Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni pdf
 • RVJ Bsc Informatik Ekonomike pdf
 • RVJ BSc Inxhinieripdf
 • RVJ MSc në Ekonomikspdf
 • RVJ Doktoratë Administrim Biznesipdf
 • RVJ Doktoratë Ekonomiks me profile: a)Ekonomiks, b)Financë - Bankëpdf
 • RVJ Doktoratë Inxhinieri Kompjuterikepdf
 • RVJ Doktoratë Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtarepdf