Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Universiteti Polis
Adresa: Rr. Bylis 12, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Kashar Kodi Postar 1051, Kutia Postare 2995 Tiranë, Albania
Tel/Fax: + 355 (0) 4 240 74 20 / 21
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.universitetipolis.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 698, datë 11.10.2006
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 267, datë 20.05.2016
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Diplome 2 vjecare Efiçencë Energjitike Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: UMAS Nr. 315, datë 21.07.2014
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 242, datë 17.06.2015
2 Bachelor 4 vjet Planifikim Urban Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: VKM Nr. 698, datë 11.10.2006
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 102, datë 24.04.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 227, datë 22.07.2009
3 Bachelor 4 vjet Arkitekturë Urbanistikë Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: VKM Nr. 698, datë 11.10.2006
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 102, datë 24.04.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 227, datë 22.07.2009
4 Bachelor Art dhe Dizajn Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
5 Bachelor Studime Mjedisore Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
6 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: UMAS Nr. 315, datë 21.07.2014
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 270 datë 20.05.2016

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Dizajn Parametrik, me profile: a. Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik; b. Dizajn Estetik Strukturor; c. Dizajn Urban dhe Peizazhi Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: UMAS Nr. 438, datë 12.11.2015
2 Master profesional Politikat e Zhvillimit të Territorit me profile: a. Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS; b. Strehim dhe Zhvillim Toke; c. Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: UMAS Nr. 431, datë 11.11.2015
3 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Sipërmarrje dhe Inovacion; b. Pasuritë e Paluajtshme; c. Marketing dhe Strategji Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: UMASh Nr. 336, datë 16.08.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 269, datë 20.05.2016
4 Master profesional Strehim dhe Zhvillim Toke Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
Dokument Riorganizimi: UMAS Nr. 431, datë 11.11.2015
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
5 Master profesional Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
Dokument Riorganizimi: UMAS Nr. 438, datë 12.11.2015
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
6 Master profesional Dizajn Estetik Strukturor Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
Dokument Riorganizimi: UMAS Nr. 438, datë 12.11.2015
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
7 Master profesional Dizajn Urban dhe Peizazhi Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
Dokument Riorganizimi: UMAS Nr. 438, datë 12.11.2015
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
8 Master profesional Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
Dokument Riorganizimi: UMAS Nr. 431, datë 11.11.2015
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
9 Master profesional Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
Dokument Riorganizimi: UMAS Nr. 431, datë 11.11.2015
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
10 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Strukturë; b. Gjeoteknikë Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: UMAS Nr. 432, datë 12.11.2015
11 Master i shkencave Dizajn i Aplikuar Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
12 Master i shkencave Menaxhim Mjedisor Urban Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
13 Master i shkencave Arkitekturë Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
14 Master i shkencave(PI) Arkitekturë dhe Dizajn Urban Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: UMASh Nr. 102, datë 24.04.2009
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 268, datë 20.05.2016
15 Master i shkencave(PI) Planifikim dhe Menaxhim Urban Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: UMASh Nr. 102, datë 24.04.2009
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 266, datë 20.05.2016
16 MND Strehim dhe Zhvillim Toke Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 267, datë 28.06.2013
17 MND Dizajn Urban dhe Peizazhi Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 267, datë 28.06.2013
18 MND Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: VKM Nr. 406, date 26.05.2010
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
19 MND Dizajn Estetik Strukturor Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
20 MND Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010
21 MND Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS Njësia: Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Licensimi: VKM Nr. 406, datë 26.05.2010
Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 588, datë 20.12.2010

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Arkitekturë dhe Planifikim Urban Njësia: Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 563, datë 19.11.2012
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 187, datë 15.05.2015

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Art Dizajn pdf
 • RVJ BSc Studime Mjedisore pdf
 • RVJ MND Dizajn Urban dhe Peizazhipdf
 • RVJ MND Strehim dhe Zhvillim Tokepdf
 • RVJ MP Dizajn Arkitektonik Parametrikpdf
 • RVJ MP Dizajn Estetik Strukturorpdf
 • RVJ MP Dizajn Urban dhe Peizazhipdf
 • RVJ MP Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GISpdf
 • RVJ MP Strehim dhe Zhvillim Tokepdf
 • RVJ MP Zhvillim Social Urban e Burime Njerezorepdf
 • RVJ Msc Dizajn i Aplikuarpdf
 • RVJ Msc Menaxhim mjedisor dhe Urbanpdf
 • RVJ Doc Arkitekturë dhe Planifikim Urban pdf
 • RVJ Diplomë Prof. Eficence Energjitike pdf
 • RVJ MP Administrim Biznesi me profile: a) Sipërmarrje dhe Inovacion b) Pasuritë e Paluajtëshme c) Marketing dhe Strategjipdf
 • RVJ MSc i integruar Arkitekturë dhe Dizajn Urbanpdf
 • RVJ MSc i integruar Planifikim dhe Menaxhim Urbanpdf
 • RVJ BSc Inxhinjeri Ndërtimipdf