Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla e lartë universitare jopublike,"Wisdom University"
Adresa: Rruga Medar Shtylla, Tiranë, Albania
Tel/Fax: +35542200063
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.wisdom.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 672, datë 27.09.2006
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.237, datë 09-05-2016
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 254, datë 27.02.2008
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr.188, datë 25.04.2011
2 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 254, datë 27.02.2008
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 188, datë 25.04.2011
3 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 241, datë 31.05.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 289, datë 30.05.2016
4 Bachelor Financë - Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 241, datë 31.05.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 241, datë 31.05.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 236, datë 09.05.2016
2 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 241, datë 31.05.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 236, datë 09.05.2016
3 Master i shkencave Psikologji Shkollore dhe Edukimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Licensimi: UMAS Nr. 192, datë 22.04.2016
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Bsc. Menaxhim Biznes pdf
  • RVJ Bsc. Menaxhim Biznes pdf
  • RVJ Msc. E drejtë Civile dhe Tregtare pdf
  • RVJ Msc. E Drejte Penale pdf
  • RVJ Bsc. Menaxhim Biznesipdf