Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Shkolla e lartë universitare jopublike,"Wisdom University"
Adresa: Rruga Medar Shtylla, Tiranë, Albania
Tel/Fax: +35542200063
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.wisdom.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 672, datë 27.09.2006
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.237, datë 09-05-2016
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 254, datë 27.02.2008
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr.188, datë 25.04.2011
2 Bachelor Drejtësi Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: VKM Nr. 254, datë 27.02.2008
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 188, datë 25.04.2011
3 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 241, datë 31.05.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 289, datë 30.05.2016
4 Bachelor Financë - Bankë Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Licensimi: UMASh Nr. 241, datë 31.05.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 241, datë 31.05.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 236, datë 09.05.2016
2 Master i shkencave E Drejtë Penale Njësia: Fakulteti i Drejtësisë
Licensimi: UMASh Nr. 241, datë 31.05.2011
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 236, datë 09.05.2016
3 Master i shkencave Psikologji Shkollore dhe Edukimi Njësia: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Licensimi: UMAS Nr. 192, datë 22.04.2016
Dokument Riorganizimi: N/A
Dokument akreditimi: N/A

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Bsc. Menaxhim Biznes pdf
  • RVJ Bsc. Menaxhim Biznes pdf
  • RVJ Msc. E drejtë Civile dhe Tregtare pdf
  • RVJ Msc. E Drejte Penale pdf
  • RVJ Bsc. Menaxhim Biznesipdf