Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

Logo SHKOLLA E LARTË UNIVERSITARE JO PUBLIKE, "MEDIKADENT"

Adresa: Reshit Petrela ,prane stacionit te Tiranë
Tel: +355 (0)4 24 19 631
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.medikadent.edu.al

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Medikadent" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.674, datë 27.9.2006 pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle(kliko Programet e studimit). Është i akredituar institucionalisht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.210, datë 12.05.2011pdf. Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi

Organigrama

Urdhër Nr.37, datë 20.02.2012pdfOrganigrama Institucionale
Struktura e shkollës se lartë universitare private "Medikadent", është:
 •   Fakulteti i Infermierisë:
 •   Fakulteti i Shkencave Mjekësore të Aplikuara.

Fakulteti i Infermierisë të ketë në përbërje këto njësi bazë:

 • Departamenti i Lendëve Bazë:
 • Departamenti i Lendëve Klinike
 • Qëndra e kujdesit infermieror.

Fakulteti i Shkencave Mjekësore te Aplikuara të ketë në përbërje këto njësi bazë:

 • Departamenti i Metodikave Laboratorike
 • Departamenti i Specialiteteve
 • Qendra e Sherbimeve Protetike - Dentare.

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Laborant Dentar Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 674, datë 27.9.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.359, date 26.07.2011pdf
Heqja e kushteve të akreditimit: VKA Nr.177 datë 30.05.2011web
Infermier i Përgjithshëm Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 674, datë 27.9.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.210, datë 12.05.2011pdf
Logopedi Bachelor

Liçensimi: Urdhër Nr. 230, datë 06.06.2012pdf
Akredimi: Në proçes akreditimi

Laborant Mjekësor Bachelor

Liçensimi: Urdhër Nr.276, datë 02.07.2012pdf
Akredimi:

Fizioterapi Bachelor

Liçensimi: Urdhër Nr.276, datë 02.07.2012pdf
Akredimi: Në proçes akreditimi

Infermieristikë Klinike Master profesional

Liçensimi: Urdhër Nr.276, datë 02.07.2012pdf
Akredimi:

Farmaci Master shkencor

Liçensimi: Urdhër Nr. 219, datë 31.05.2013pdf
Akredimi:

Stomatologji Master shkencor

Liçensimi: Urdhër Nr. 219, datë 31.05.2013pdf
Akredimi:

Stafi akademik

Stafi akademik


Prof.Dr. Drita Totozani                          Anatomi
Prof.Dr. Foto Toti                                  Protetika e levizeshme
Prof.Dr. Sokrat Meksi                            Psikologji dhe etike mjekesore
Prof.Dr. Ilia Mazniku                              Ortopedi – traumatologji, Kirurgji
Prof.Dr. Fejzi Keraj                                Proteza e skeletuar
Prof.As.Dr. Fatos Harito                          Deontologji
Prof.As.Dr. Pirro Prifti                             Dermatologji
Prof.As.Dr. Eleni Nastasi                         Pediatri, Puerikulture
Prof.As.Dr. Florika Mandro                      Farmakologji
Prof.As.Dr. Sofika Qamirani                   Okulistike
Prof.As.Dr. Bashkim Elbasani                 Statistike
Prof.As.Dr. Mihal Kerci                          Anestezi – reanimacion
Prof.As.Dr. Polikron Pulluqi                    Semundje te brendshme
Prof.As.Dr. Vangjush Golloshi                 Radiologji
Dr.Shk. Palmira Daja     Histologji
Dr.Shk. Asqeri Xhani      Anapat, Dietologji, Geriartri
Dr.Shk. Xhafer Qamirani     Kirurgji
Dr.Shk. Mirela Rista     Obstetrike-gjinekologji, Shendet riprodhues
Dr.Shk. Dilaver Bajrami      ORL
Dr.Shk. Luan Nikollari      Higjene, Shendet publik
Dr.Shk. Agron Panariti      Semundje te brendshme
Dr.Shk. Çeliana Toti     Ortodonci
Dr.Shk. Alma Ruçaj     Biokimi
Msc. Anesti Vako     Semundje infektive
Msc. Manika Face     Gjenetike
Msc. Eltjon Halimi     Biologji
Msc. Blerina Cinari     Sociologji
Msc. Edlira Martini     Informatike
Msc. Lek Xhama     Latinisht, Mikrobiologji, Psikiatri, Neurologji
Msc. Arta Kreci     Anglisht
Msc. Brunilda Kekezi      Fizioterapi
Msc. Almiro Gurakuqi     Implantologjia dentare
Msc. Laura Buneci      Njohuri per materialet dentare
Msc. Luljeta Dimushi      Teori protezimi, Pedodonti dhe paradontologji
Merita Spahija     Arti i modelimit
Vilma Buzo     Protetika oro-maksilo-faciale
Aferdita Tomja     Infermieristike
Saimir Karakaci      Morfologjia dentare
Ilir Syziu      Aparaturat laboratorike
Emiana Balla     Kujdes infermieror
Vjollca Qatipi      Kujdes infermieror


Akreditimi

Akreditim 2010 - 2011

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 28.01.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe të Programeve të Studimit
1. DNP Laborant i Lartë Dentar
2. DNP Infermieri

Vendimi i KA

 VKA Nr.92 datë 03.09.2010web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr.359, date 26.07.2011pdfDNP Laborant i Lartë Dentar
Urdhër Nr.210, datë 12.05.2011pdfDNP Infermieri

Procedura për heqjen e kushteve (Follow-Up)

1. Më datë 29.10.2010  Institucioni paraqet kërkesën për Follow-Up  për Fakultetin dhe Programin e Studimit DNP Laburant i Lartë Dentar
2.
Më datë 20.05.2011 Institucioni njihet me GVJ.
3. VKA Nr.177 datë 30.05.2011web

Akreditim 2013-2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 03.04.2013

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Bsc Fizioterapi
2. Bsc Logopedi

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr.674, datë 27.9.2006 pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 210, datë 12.05.2011pdf
 • Urdhër Nr. 359, datë 26.07.2011pdf
 • Urdhër Nr. 37, datë 02.02.2012pdf
 • Urdhër Nr. 230, datë 06.06.2012pdf
 • Urdhër Nr. 276, datë 02.07.2012pdf
 • Urdhër Nr. 219, datë 31.05.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 92, datë 03.09.2010web
 • VKA Nr. 96, datë 28.09.2010web
 • VKA Nr. 140, datë 21.01.2011web
 • VKA Nr. 148, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 162, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 177, datë 30.05.2011web
 • VKA Nr. 294, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 318, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 333, datë 08.06.2012web
 • VKA Nr. 445, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm