Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Universiteti Aldent
Adresa: Rr. e Dibrës, Nr. 235, Tiranë
Tel/Fax: +355 42 231835
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.ual.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 673, datë 27.09.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 111, datë 11.03.2016
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Fizioterapi Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 519, datë 19.11.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 326, datë 07.08.2012
2 Bachelor Infermieri e Përgjithshme Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: VKM Nr. 794, datë 22.07.2009
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 240, datë 26.05.2011
3 Bachelor Teknika Laboratorike Dentare Njësia: Fakulteti i Shkencave Dentare
Licensimi: VKM Nr. 673, datë 27.09.2006
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 102, datë 08.03.2016
4 Bachelor Teknikë Laboratori Mjekësor Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMAS Nr. 187, datë 22.04.2016

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Infermieri Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 527, datë 01.11.2012
2 Master i shkencave Fizioterapi Klinike Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 195, datë 28.05.2013
3 Master i shkencave(PI) Stomatologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Dentare
Licensimi: VKM Nr. 257, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 240, datë 26.05.2011
4 Master i shkencave(PI) Farmaci Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Licensimi: UMASh Nr. 519, datë 19.11.2010
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 248, datë 12.06.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Specializim afatgjatë Stomatologji me profile: a. Kirurgji Orale; b. Ortodonti Njësia: Fakulteti i Shkencave Dentare
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 299, datë 22.07.2013
Dokument akreditimi: UMAS Nr. 112, datë 11.03.2016

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

  • RVJ Bsc Fizioterapi pdf
  • RVJ Msc Farmaci 2013 pdf
  • RVJ Bsc Teknika Laboratorike Dentare 2016pdf
  • RVJ SPA Stomatologji, me profile “Ortodonti”; “Kirurgji orale” 2016pdf